Onze diensten

Stand van zaken energielabel C verplichting

Datum: 09-03-2022

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen voldoen aan de energielabel C verplichting. Voldoet een gebouw hier niet aan? Dan mag het gebouw volgens de wet niet meer als kantoor worden gebruikt. Dit staat beschreven in het Bouwbesluit.  

Nog even kort samengevat

Wat valt er onder een kantoorgebouw en welke uitzonderingen zijn er? We zetten het nog even kort voor je op een rijtje. Kantoorgebouwen waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties (en nevenfuncties) groter is dan 100 m2 moet aan de energielabel C verplichting voldoen. Voor onderstaande kantoren geldt een uitzondering:  

  • Kantoorgebouwen waarvan de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties minder is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte.
  • Kantoorgebouwen waarvan de gebruiksoppervlakte aan kantoor- en nevenfuncties minder is dan 100 m2.
  • Kantoorgebouwen met de status; (rijks)monument.
  • Kantoorgebouwen die niet langer dan twee jaar worden gebruikt.
  • Kantoorgebouwen die onteigend of aangekocht zijn in het kader van de onteigeningswet.
  • Kantoorgebouwen waar geen energie wordt gebruikt voor het regelen van het binnenklimaat.
  • Kantoorgebouwen waarop de hardheidsclausule uit het Bouwbesluit 2012 van toepassing is. Er moeten echter wel maatregelen getroffen worden om energielabel C te halen met een terugverdientijd van meer dan 10 jaar.

Stand van zaken

Naar een schatting van de RVO moeten circa 65.000 kantoren aan de energielabel C verplichting voldoen. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat per 1 januari 2022 inmiddels 44% van de energielabel C verplichte kantoren ook daadwerkelijk een groen energielabel (C of beter) heeft. Van de 56% procent dat nog niet voldoet staat voor 12% een rood energielabel geregistreerd (D of slechter) en voor 44% is nog geen energielabel geregistreerd. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) schat dat van de kantoren waarvan nog geen energielabel geregistreerd staat ongeveer 30% een groen label krijgt als zij zich laten registeren.  

In een update van augustus 2021 was 40% van de energielabel C verplichte kantoren geregistreerd met een groen energielabel. Met nog minder dan een jaar om te voldoen aan deze verplichting is er voor een groot aantal organisaties nog werk aan de winkel.  

Hulp nodig?

Heeft jouw organisatie (nog) hulp nodig bij deze energie uitdaging of andere duurzaamheidsdoelen? Onze Consultants helpen graag! Neem vrijblijvend contact op en we nemen graag de mogelijkheden met je door.

Contact

Bron: RVO

Energielabel C verplichting