Onze diensten

Steeds meer bedrijven rapporteren over Sustainable Development Goals

Datum: 29-04-2019

Bedrijven rapporteren steeds vaker over SDG’s (Sustainable Development Goals). Duurzaamheid is geen hype of trend meer, maar een belangrijk thema in onze samenleving. Er gaat geen dag voorbij zonder een bericht over duurzaamheid in de media. Maar het onderwerp is ook in de beleggingswereld belangrijk(er) geworden. Dit zet bedrijven ertoe aan om duurzaamheid in toenemende mate deel uit te laten maken van hun jaarverslagen en rapportages. De aanpak wisselt per bedrijf, in de afgelopen jaren passeerden een aantal richtlijnen voor duurzaamheid in verslaglegging de revue. Eind 2015 is er een bijgekomen, namelijk de Sustainable Development Goals.

Wat zijn Sustainable Development Goals?

Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot “een betere plek te maken in 2030”. Dit schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda voor duurzaamheid. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN “de grootste uitdaging van deze tijd”. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering

Vanaf januari 2016 zijn de SDG’s officieel ingegaan. De prioriteiten voor de implementatie van de doelen zijn per land verschillend. Waar het ene land bijvoorbeeld nog hard moet werken aan gezondheidszorg, moet het andere land harder werken aan goed onderwijs. Dit betekent echter niet dat landen de voor hen belangrijkste doelen kunnen uitkiezen om de rest links te laten liggen. Zowel bedrijven als overheden, NGO’s, kennisinstellingen én burgers zullen zich moeten inzetten om de doelen in 2030 te behalen.

Thema’s Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals zijn opgebouwd rondom thema’s zoals armoede- en hongerbestrijding, gezondheid, onderwijs, innovatie, gelijkheid en milieu. Volgens de Verenigde Naties zijn dit de belangrijkste uitdagingen waar de wereld mee wordt geconfronteerd.

Dit zijn alle 17 Sustainable Development Goals:
Sustainable Development Goals

Deze 17 hoofddoelen zijn opgesplitst in 169 subdoelstellingen (‘targets’) die de richting tot het behalen van de doelen vertegenwoordigen. De targets stellen bedrijven in staat om concreet, en aan de hand van de SDG’s, te rapporteren over hun inspanningen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zijn de Sustainable Development Goals noodzakelijk?

Er bestaan al vele kwaliteitsmanagementsystemen, Governance codes en verslagleggingsrichtlijnen. Bekende voorbeelden zijn de GRI G4 Index, de 10 richtlijnen van de UN Global Compact Index en de MVO Prestatieladder. Deze initiatieven zijn niet per definitie beter of slechter en moeten zeker behouden blijven. Wij vanuit QSN verwachten echter dat de Sustainable Development Goals gaan fungeren als dé kapstok waar alles samenkomt. Zo heeft de MVO Prestatieladder al een koppeling gemaakt met de SDG’s.

De SDG’s en met name de subdoelstellingen geven een richting, zijn concreet en uniform geformuleerd, omdat ze afgeleid zijn van de uniforme doelen van de Verenigde Naties. De landen dienen deze doelen dan ook te vertalen naar nationaal beleid, waarover gerapporteerd dient te worden.

Moeten organisaties alle 17 doelen gebruiken?

In de praktijk kiezen organisaties voor een aantal thema’s die het beste bij hun impact of missie aansluiten. Zo zal een bedrijf dat zich bezighoudt met voeding eerder thema’s rondom “einde aan honger” en “gezondheid en welzijn” omarmen. Een industrieel bedrijf stelt “innovatie en duurzame infrastructuur” voorop en een energieleverancier zal de focus leggen op “duurzame en betaalbare energie”.

Zijn de SDG’s voor alle bedrijven?

Wij verwachten dat de SDG’s doelen steeds meer onderdeel gaan uitmaken van de rapportage van bedrijven. De gedetailleerde structuur, targets en subdoelen (KPI’s) van de Sustainable Development Goals geven bedrijven alle benodigde handvatten om over duurzaamheid te rapporteren. Verder praten of hulp nodig? Neem contact op, we vertellen graag meer!

Contact

Bronnen: 
https://www.sdgnederland.nl/
http://www.mvoprestatieladder.nl/video-bekijk-nu-het-interview-met-sjoerd-wester-over-de-koppeling-met-de-sdgs/

Meer weten of hulpen nodig? Wij helpen graag!

Contact