Onze diensten

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Datum: 18-05-2022

Het Klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland tegen te gaan. Zo beperken we met elkaar de opwarming van de aarde.  

Volgens dat Klimaatakkoord moeten we in 2030 maar liefst 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen zelfs met 95% zijn afgenomen. Om deze doelstellingen haalbaar én betaalbaar te maken, heeft de Overheid het instrument Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie ingevoerd. Ook bekend onder de term SDE++. Deze subsidieregeling bestaat sinds 2008 en is al twee keer gewijzigd, vandaar de twee plussen. De laatste wijziging is doorgevoerd in 2020. Sindsdien is het mogelijk om naast het opwekken van duurzame energie ook subsidie aan te vragen voor CO2 reductie projecten.  

Wie kan de SDE++ subsidie aanvragen?

De SDE++ subsidie is voor organisaties en (non-) profitinstellingen die hernieuwbare (duurzame) energie gaan produceren of CO2 reducerende technieken willen toepassen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de sectoren industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. 

SDE++ 2022

In 2022 is een budget van €13 miljard beschikbaar voor de SDE++ subsidie. Dit is fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2021 was er een budget van €5 miljard. Met het nieuwe budget komen meer projecten en technologieën in aanmerking, waardoor de CO2 reductie kan worden versneld. De SDE++ 2022 opent op dinsdag 28 juni, dus op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag in te dienen. Er wordt gewerkt met openstellingsrondes, verdeeld in vijf fasen. Dit houdt in, dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2, eerder ingediend kunnen worden. Fase 5 sluit op donderdag 6 oktober.

Het aanvragen van de subsidie

Bij het aanvragen van de SDE++ subsidie wordt onderscheid gemaakt in vijf hoofdcategorieën. Onder deze hoofdcategorieën vallen subcategorieën (categorie productie-installaties). Dit zijn specifieke technieken waarvoor een organisatie een aanvraag kan doen. Per openstellingsronde kan een organisatie, per categorie productie-installatie, maximaal één aanvraag indienen per adres. Dit is het adres waarop de productie-installatie wordt geplaatst. Het is overigens wel mogelijk om op één adres voor verschillende subcategorieën een subsidie aanvraag te doen. De vijf hoofdcategorieën zijn:  

  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Hernieuwbare warmte
  • Hernieuwbaar gas
  • CO2-arme warmte
  • CO2-arme productie

Subcategorieën van bijvoorbeeld CO2-arme warmte zijn geothermie, zon-PV panelen met warmtepomp en een daglichtkas. In 2022 worden een aantal nieuwe subcategorieën opengesteld zoals waterstofinstallaties, die direct aan een wind- of zonnepark zijn gekoppeld, en elektrificatie in de industrie door middel van hybride gasovens.  

Berekening subsidie SDE++

Een organisatie vraagt subsidie aan voor het totale bedrag dat zij nodig heeft per kWh of per af te vangen CO2. Hierbij geldt een maximum basisbedrag per categorie, uitgedrukt in euro per kWh of ton CO2. De subsidie aanvraag wordt gecorrigeerd met de opbrengsten uit de geleverde energie of gereduceerde CO2-uitstoot en de vermeden kosten. Bij hogere opbrengsten krijgt de organisatie een lagere SDE++ bijdrage. Uitbetaling van de subsidie start na de bouw en in gebruik name van de productie-installatie. 

Meer weten?

Nieuwsgierig hoe jouw organisatie kan bijdragen aan de klimaatdoelen? Op het gebied van duurzaamheid en milieu is veel te doen en er zijn diverse certificaten te behalen. Wij vertellen je graag meer! Neem vrijblijvend contact met ons op via info@qsn.nl of telefonisch via 0252-547000.

Contact

Bron: Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Technische uitwerking aanpassing SDE++ 2023

hernieuwbare energie