Onze diensten

Tarieven jaarbijdrage CO2-Prestatieladder weer verlaagd

Datum: 14-03-2022

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (hierna: SKAO) vraagt een jaarlijks bedrag aan bedrijven en overheden die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder. De ladder is een initiatief uit de markt en wordt dus niet gesteund met subsidie of overheidsinzet. Door de jaarlijkse opbrengsten kunnen de kosten voor de website, helpdesk, doorontwikkeling, begeleiding van initiatieven, beheer van het certificeringschema etc. worden gefinancierd.

Bijdragen naar rato

Hoeveel een organisatie moet betalen is afhankelijk van de bedrijfsomvang. Een eenmanszaak draagt bijvoorbeeld €75 per jaar bij en de grootste organisaties (jaaromzet van €500 miljoen en meer) dragen €7000 bij. Dit is het maximumbedrag dat een onderneming (inclusief dochters/werkmaatschappijen) moet betalen. Daarmee wordt voorkomen dat bedrijven die zich vooral op dochter/werkmaatschappij niveau laten certificeren op kosten worden gejaagd. Er is een aparte schaal voor de gecertificeerde overheden, hieronder vallen ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten. 

Tarieven jaarbijdrage verlaagd

Het bestuur van de SKAO heeft onlangs de jaarlijkse bijdrage voor de CO2-Prestatieladder gecertificeerde organisaties verlaagd. De tarieven voor 2022 zijn met ongeveer 5% gedaald in vergelijking met 2021. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 maart 2022. De afname in de jaarbijdrage is mogelijk door de groei in het aantal gecertificeerde organisaties. Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 1200 CO2-Prestatieladder certificaten uitgegeven.  

Hulp nodig?

Wil jouw organisatie ook bewust omgaan met energieverbruik en de CO2-uitstoot? Onze Consultants denken graag met je mee! We helpen de organisatie groeien en verbeteren waardoor het gewenste niveau op de CO2-Prestatieladder behaald kan worden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.  

Contact

Bron: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

CO2 Prestatieladder