Onze diensten

Veiligheidsladder verplicht in bouw vanaf 2021

Datum: 11-07-2019

Wist je al dat de Veiligheidsladder vanaf 2021 als verplichting wordt opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw? De ondertekenaars van de GCVB (Governance Code Veiligheid in de Bouw) hebben dit met elkaar afgesproken.

De Veiligheidsladder helpt om vast te stellen in welke mate een organisatie over een veiligheidscultuur beschikt en wat zij moet doen om dit binnen de organisatie te implementeren, te versterken en uit te breiden naar (keten)partners. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Hierdoor ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

De Veiligheidsladder bestaat uit 5 niveaus, treden genoemd, opklimmend van 1 naar 5. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. Per trede is gedefinieerd waar een organisatie aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onafhankelijke auditoren op letten (de auditor richtlijn). Deze komen voort uit 6 invalshoeken of bedrijfsaspecten, elk met een eigen weegfactor. De plaats van een bedrijf op de Veiligheidsladder wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet.

QSN organiseert op 1 oktober 2019 een Lunch & Learn sessie over de certificatieschema’s op het gebied van Arboveiligheid. De ontwikkelingen t.b.v. de Veiligheidsladder komen ook uitgebreid aan bod.  De kennisexperts van QSN hebben daarnaast veel ervaring met het begeleiden van organisaties naar de gewenste veiligheidstrede. Plan een vrijblijvend adviesgesprek met ons in en we vertellen graag meer!

Ja, ik wil een vrijblijvend adviesgesprek

Bron: Governance Code Veiligheid in de Bouw

Overgang OHSAS 18001 naar ISO 45001