Onze diensten

Wel of geen energieaudit voor jouw organisatie?

Datum: 12-12-2017

Verplichting energieaudit

Heeft de organisatie meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan bestaat de kans dat de organisatie, volgens de Europese Energie Efficiency Directive (EED), verplicht is om periodiek een energieaudit uit te voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag.

Energieaudit

De energieaudit helpt bij het creëren van bewustwording ten aanzien van energieverbruik en om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie. Beheersing van energie verbruik wordt dus steeds belangrijker binnen organisaties; vanuit kostenbesparing en als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid.

Een energieaudit bestaat uit een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen inclusief vervoer, een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden, een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar en een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Vrijstellingen

Organisaties zijn vrijgesteld van de verplichting om een energieaudit uit te voeren indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De organisatie beschikt over een gecertificeerd energiemanagementsysteem (ISO 50001);
  • De organisatie beschikt over een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 14001) met een CO2-reductiemanagement certificaat;
  • De organisatie neemt deel aan het Meerjarenafspraken energiebesparing (MJA3) inclusief een goedgekeurd en uitgevoerd energie efficiënte plan (EEP);
  • De organisatie is toegetreden tot de Meerjarenafspraak energie-efficiënte ETS-ondernemingen (MEE).

Organisaties zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de verplichting om een energieaudit uit te voeren indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:

  • De organisatie volgt de erkende maatregelenaanpak zoals beschreven in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.
Energieaudit

Meer weten of hulp nodig?

Contact