Onze diensten

Wordt ISO 9001 aangepast?

Datum: 15-12-2020

Er is een groep experts (taakgroep ‘Emerging trends in quality management’) bezig om ontwikkelingen in de wereld te beoordelen en te onderzoeken of deze ontwikkelingen impact hebben op kwaliteitsmanagement in de toekomst. In oktober 2020 is digitaal vergaderd over ISO/TC 176 ‘Quality management and quality assurance’. Ondanks dat er geen ontwikkeling in de ISO 9000-serie gaande is, is er wel vooruitgekeken om te zien waar belangrijke wijzigingen worden verwacht. Dit moet de ISO technische commissie stof tot nadenken geven om de eisen van ISO 9001 mogelijk te optimaliseren of aanvullende aanbevelingen te schrijven.

Concepten  in het vizier

De volgende concepten zijn momenteel in het vizier:

  • Continue verandering
  • Circulaire economie
  • Innovatie management
  • Informatie- en AI-aspecten
  • Demografische veranderingen
  • Relationeel management

Verwachtingen 2021

De systematische beoordeling van ISO 9001 door de landen loopt af in december 2020. Daarnaast is er een publieke enquête uitgestuurd. Er is veel respons gekomen op deze enquête, het lijkt dus dat er indicaties zijn om ISO 9001 te gaan herzien. De volgende vergadering gaat plaatsvinden in oktober 2021, dan wordt een gedetailleerd plan gepresenteerd. Dit plan moet het besluit om ISO 9001:2015 te herzien ondersteunen. De betreffende herziening gaat vervolgens nog twee jaar duren.

Nederlandse normcommissie

In Nederland maakt de normcommissie ‘Kwaliteitsmanagement’ zich sterk voor het idee om in 2021 een aanpassing door te voeren waarbij de HLS wordt opgepakt. De nieuwe HLS zal begin 2021 van kracht worden. Het updaten van ISO 9001 in lijn met de HLS zal veelal een tekstuele impact hebben. Voor de managementsystemen en certificaten in de markt zal er weinig aanpassing nodig zijn. In 2021 zal NEN zich sterk maken om ISO 9001 te updaten via een amendement.

Altijd op de hoogte?

Altijd op de hoogte over ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van certificatie? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NEN

Kwaliteitsmanagement