Onze diensten

MP Objects

Onze pragmatisme werd direct omarmd door QSN

MP Objects (MPO) is een Software as a Service bedrijf voor Supply Chain Orchestration. Ze helpen klanten bij het optimaliseren van hun logistieke proces. “Wij zorgen ervoor dat de goederen die besteld worden op een goede en adequate manier worden geleverd.” Dat zegt Ronald van den Heuvel, verantwoordelijk voor de softwareontwikkeling bij MPO. Vanuit QSN ondersteunde Jurriaan van Reijsen MPO bij de implementatie van het managementsysteem voor ISO 9001 en ISO 27001.

Referentie MPO

De filosofie van MPO is de wow-experience van de klant vergroten. “Dat doen we vanuit ons hoofdkantoor in Rotterdam. Maar we hebben ook kantoren in Amerika, India en Japan. De service bij het verkrijgen van een product wordt belangrijker en weegt steeds zwaarder mee bij het kiezen van een leverancier. Hierbij speelt niet alleen de prijs een rol maar wordt de dienstverlening om het product te verkrijgen (of retourneren) onderdeel van de keus. Daar helpen wij klanten bij.”

“De certificering was vooral aanscherpen en documenteren.”

Roland van den Heuvel

Processen in kaart

“Wij hadden eerder al positieve kennismaking met QSN gehad, maar het had geen vervolg gekregen. Dus toen we opnieuw dit traject ingingen hebben we niet ver gezocht en was er meteen een goede klik. Voordat Jurriaan instapte hadden we al aardig wat processen in kaart. Het was voor ons belangrijk dat zich dat centraliseert in één methodiek en één systeem. De actielijst bevatte geen grote omissies. Het was zaak alles goed op papier te krijgen en te houden. De certificering was vooral aanscherpen, opschrijven en implementeren van het managementsysteem en de daaraan gekoppelde beheersprocessen. Het is nu belangrijk het systeem actief te onderhouden, continu te verbeteren en onder de aandacht te houden van het MT en mijn collega’s.”

“Je kunt een certificaat op twee manieren aanvliegen: omdat het moet of omdat je beter wilt worden. Wij hebben het heel duidelijk gedaan om ons te verbeteren.”

Roland van den Heuvel

Breed gedragen blueprint

“Toen we met QSN in zee gingen hadden we wel wat aanvullende eisen. Zo is onze voertaal Engels. Dus alle documentatie moest ook Engelstalig zijn. Ook wilden wij het hele systeem online beschikbaar hebben. Dit was volgens mij één van de eerste trajecten die digitaal opgeleverd werd voor QSN. Voor de scope van de certificering hebben wij gekozen voor ons hoofdkantoor in Nederland. Desondanks borgen we dat de procedures ook op de andere locaties worden gevolgd. Het is tenslotte de blueprint van onze organisatie. Die moet breed gedragen worden.”

Solide en sterke basis

“We hebben het meeste werk met Jurriaan gedaan. MPO is pragmatisch ingesteld. We willen ons niet extreem over-documenteren, maar de basis moet solide en sterk zijn. Ons pragmatisme werd direct omarmd door QSN. Dat was erg fijn. Nu we het certificeringstraject met succes hebben doorlopen en de certificaten onderweg zijn begint het echte werk: het in de lucht houden en continu verbeteren van het systeem. Daar hebben we heel veel zin in.”

“Ik werk graag voor bedrijven die blijven innoveren.”

Jurriaan van Reijsen

Referentie MP Objects

“Ik ben in het verleden drie jaar security officer geweest bij een softwarebedrijf. Dus ik kende de manier van werken van MPO. Wat mij zo aantrok in deze klant was de constante innovatiedrang. Wat MPO doet zal altijd relevant blijven. Het is een tak van sport waar heel veel om te doen is en dan word je geforceerd te blijven innoveren. Ik werk graag voor dat soort bedrijven. Daarnaast klikte het al heel snel met de mensen hier. De sfeer bij MPO is informeel. Het was niet jasje, dasje en u. Het was al vrij snel ‘hé, hoe gaat het eigenlijk met je?’.”

Mooie aanjager

“De grootste uitdaging was het creëren van bewustzijn binnen de organisatie dat je een ISO managementsysteem aan het implementeren bent. Je werkt via de actielijst toe naar eindresultaat, het ISO certificaat en een gezond managementsysteem. Wat heeft de klant al geregeld om aan de ISO-normen te voldoen en wat nog niet? Het valt niet mee iedereen bij de les te houden en de punten die op zo’n lijst staan binnen de gewenste implementatietijd op te lossen. Je wordt vaak geleefd door de waan van de dag. Als je moet kiezen tussen mooie dingen doen voor een klant of punten oplossen op een actielijst, dan begrijp ik dat het laveren is binnen de organisatie. Ik maak ook weleens mee dat dit klanten niet goed lukt met het risico dat het implementatietraject verzandt. Hier is het allemaal prima verlopen, maar ik zag vooral een versnelling toen het managementteam veel commitment begon te geven. Dat was een mooie aanjager voor de rest van de organisatie en niet in de laatste plaats voor het bewustzijn onder de medewerkers.”

Focus op de inhoud

“Ik vond dit een heel fijne klus. Het hielp erg mee dat ik de processen in een softwarebedrijf al kende. Dat maakte dat ik mij meer kon focussen op de inhoud van de normen. Je hoeft het soort organisaties dan niet meer te leren kennen. Door de interviews vooraf om het managementsysteem in te richten en de audits om het systeem te toetsen praat je met nagenoeg iedereen binnen de organisatie. En met de meeste mensen heb ik goed contact gehad. Ook vind ik de locatie echt super. MPO zit vlak naast Rotterdam Centraal, dus kon ik me in de trein vooraf voorbereiden en op weg naar huis zaken alvast uitwerken.”

Mogen we jouw organisatie ook helpen met het opzetten en verbeteren van managementsystemen ? Neem contact met ons op!

Contact