Onze diensten

VI Company

Wij willen voor een 9 gaan

Of een bedrijf een 6 of een 9 scoort bij de ISO-certificering weet je niet. Elk bedrijf krijgt hetzelfde certificaat. VI Company had dus voor een 6 kunnen gaan. Maar ze kozen ervoor om het goed te doen en er meer tijd en energie in te steken. Dat sluit aan bij de cultuur binnen VI Company: meer brengen dan nodig is. Dat mogen klanten ook van hen verwachten. Founder en Security officer van VI Company Tim Oskam en QSN’er Roland vertellen over de samenwerking. Een partnerschap dat uiteindelijk iets verder ging dan alleen het ISO-certificeringstraject.

Referentie VI Company

Meer over VI Company

“Wij onderscheiden ons van andere bureaus door onze kennis van de markt waarin onze klanten opereren. We weten hoe hun producten werken, wat er in de markt speelt, welke knelpunten er zijn. We praten dezelfde taal als onze klanten. Mijn compagnon Kees de Koning en ik hebben altijd al affiniteit gehad met de financiële markt en toen we bijna 12,5 jaar geleden ons bedrijf startten, vonden we al snel onze niche.”

“Natuurlijk doe je zaken met QSN, maar je doet het vooral samen met je consultant.”

Tim Oskam

Externe en interne behoefte

“Vijf jaar geleden hebben we binnen VI Company voor het eerst gesproken over ISO-certificering. Dat ging toen vooral over informatiebeveiliging, ISO 27001. Klanten vroegen soms of we gecertificeerd waren. We antwoordden dan dat we alles op orde hadden en dat we voor grote namen werk(t)en. Dat was vaak genoeg om vertrouwen te krijgen. We hebben destijds wel rondgekeken in de markt van consultants en kwamen ook toen al bij QSN uit. Maar omdat certificering bij ons toen geen prioriteit had, is daar niets concreets uitgekomen. Twee jaar geleden kwam het echter weer ter sprake. Dit keer niet omdat onze klanten ernaar vroegen, maar vanuit een interne behoefte. We waren gegroeid en wilden zelf onze bedrijfsprocessen beter inrichten. Meer grip krijgen op processen die elk kwartaal, half jaar of jaar moeten gebeuren. En ook toen kwamen we weer bij ISO 27001 uit.”

Referentie VI Company

Meer focus

“We waren net een nieuw offertetraject gestart, toen QSN toevallig weer contact met ons opnam. De belangrijkste reden om voor QSN te kiezen was de reactiesnelheid. Bij andere bureaus duurde het erg lang voordat we iets hoorden. En tijdens het tweede gesprek schoof Roland gelijk al aan. Die kennismaking beviel wederzijds goed. Dan is de keuze snel gemaakt. Want natuurlijk doe je zaken met QSN, maar je doet het vooral samen met je consultant. Wat ik met name fijn vind, zijn de verschillen tussen Roland en mij. Roland kan dingen projectmatig aanpakken en snel tot de kern komen. Ik zie soms niet waar we nu precies op moeten sturen of wat we moeten aanpassen. Roland brengt focus aan. En hij haalt ook werk naar zich toe. Hij geeft aan dat hij bepaalde mensen nodig heeft, plant zelf afspraken in en zorgt dat hij de groep mensen die hij nodig heeft bij elkaar krijgt. Dat is heel fijn.”

“We zijn uiteindelijk verder gegaan dan alleen het ISO-traject.”

Roland van der Geer

Referentie VI Company

Stappen gezet

“We hebben met dit traject een enorme stap gezet qua professionaliteit. Goede initiatieven binnen het bedrijf worden beter vastgelegd en herhaald. We doen nu bijvoorbeeld consequent elk jaar een klantonderzoek. Een ander voorbeeld is de backup policy. Gisteren hebben we een test gedaan en ik weet nu gewoon zeker dat we dat volgend kwartaal weer doen. En we hebben daarmee ook een stap gezet qua schaalbaarheid. Want het maakt (in principe) niet uit of je nu een backup maakt van 10 of van 100 softwareprojecten. Het proces is er. En het is zo ingericht, dat je elke keer weer checkt of het nog klopt of dat er iets verbeterd moet worden.”

“We zijn bij VI Company begonnen met een combinatie van ISO 9001, kwaliteitsmanagement, en ISO 27001, informatiebeveiliging. We maakten een vliegende start: interviews gedaan, de organisatiestructuur en processen in kaart gebracht. Toen kwam ineens de AVG voorbij. VI Company vroeg zich af of ze wel klaar waren voor die nieuwe wetgeving. Er is ons toen gevraagd hen eerst daarbij te ondersteunen.”

“De ISO-certificering kwam tijdelijk op een zijspoor. Maar daardoor was er ook tijd om stil te staan bij een belangrijke vraag. Wilde VI Company dat ik me vooral zou opstellen als projectmanager en zorgen dat er keuzes werden gemaakt om de deadline voor de ISO certificering te halen? Of wilden ze gaan voor inhoud en kwaliteit? En meer vanuit mijn consultancy rol samen met hen kijken hoe we het bedrijf konden helpen verbeteren. Kortom, waren ze tevreden met alleen de ISO-certificering? Of gingen ze voor een resultaat waar het bedrijf en hun klanten echt beter van zouden worden? Ze kozen gelukkig voor dat laatste. Dat is voor mij ook verreweg het leukst om te doen. We zijn uiteindelijk dus wel iets verder gegaan dan alleen het ISO-traject.”

Betrokkenheid

“Wat me direct opviel was de enorme betrokkenheid bij het traject. Niet alleen van Tim, maar van alle collega’s. Dat hielp. Als ik aangaf wat de norm eist, en vroeg of ze zelf wilden zoeken naar een goede invulling, dan dacht iedereen enthousiast mee. Er kwam ook echt iets uit. De samenwerking verliep uitstekend.”

Referentie VI Company

Nieuwe stappen ISAE 3402

“VI Company heeft ervoor gekozen zich ook na het behalen van de ISO-certificering door QSN te laten ondersteunen. Ik help met risicomanagement, verbeteracties, de jaarplanning en het up-to-date houden van processen. Het is goed om hier regelmatig tijd aan te blijven besteden. We zien vaak dat zaken in de kast blijft liggen en bedrijven in de problemen komen als de jaarlijkse audit eraan komt. Daarnaast heeft VI Company nagedacht over een vervolg op de ISO-certificering, waarbij op dit moment een ISAE 3402 verklaring het meest voor de hand ligt, gezien de markt waar VI Company zich op richt. Dat is ook redelijk nieuw voor QSN, dus wellicht gaan we dat samen oppakken.”

Meer over VI Company

VI Company is een succesvol fintech bureau in hartje Rotterdam. Ze analyseren, ontwerpen, bouwen én onderhouden websites en applicaties met diepgang voor klanten zoals ING Bank, BNP Paribas, Cardano, PGGM en Börse Stuttgart. Van pensioen-simulaties tot applicaties voor asset management. Van informatieve websites tot specialistische games als het Beursspel. Daarnaast is een eigen product ontwikkeld: ‘Square’. VI Company verzorgt intensieve inhouse projecten van gemiddeld 9 maanden voor bestaande en nieuwe klanten.

Mogen we jouw organisatie ook helpen met het opzetten en verbeteren van managementsystemen ? Neem contact met ons op!

Contact