Onze diensten

5 redenen voor jouw organisatie om te certificeren

Datum: 21-11-2018

Kwaliteit, afkomend van het Latijnse qualitas, met de uitleg ‘hoedanigheid ’of ‘eigenschap’ kent diverse interpretaties. De meest voorkomende uitleg van kwaliteit is ‘de mate van voldoening aan de norm van de klant’. Maar hoe meet jouw organisatie deze voldoening? Bijvoorbeeld door te certificeren aan een passende norm. Maar waarom zou jouw organisatie aan zo’n norm willen voldoen? Waarom wil je certificeren?

De tijd van certificeren door middel van handtekeningen verzamelen en formulieren optuigen is voorbij. Sommige bedrijven zien het certificeren echter nog als een verplichte oefening met veel bijkomend papierwerk, formulieren en lijstjes om in te vullen voor de auditor. Hierdoor missen zij de meerwaarde die certificatie met zich mee kan brengen. Zonde!

In dit blog beschrijf ik aan de hand van 5 redenen wat certificering kan doen voor jouw bedrijf.

1. Onafhankelijkheid

De eerste reden is; ‘Certificeren is een onafhankelijke beoordeling van het presteren van de organisatie, in plaats van een zelfverklaring: “Wij van WC-eend vinden dat wij de beste zijn!”. Een certificeringstraject is een onafhankelijke en objectieve toetsing rondom de kwaliteit van jouw bedrijf inclusief de doelstellingen.’ Certificatie kan werken als de bevestiging voor het harde werken het succesvolle beleid.

2. Voldoen aan wet- en regelgeving

Als tweede reden kan jouw organisatie de certificering gebruiken om aan te tonen te voldoen aan wet- en regelgeving. Hiermee biedt je klanten, omwonenden en toezichthouders van de overheid inzicht in je beleid. Het is voor hen belangrijk om te weten dat de organisatie de risico’s beheerst en de wet- en regelgeving naleeft. Door certificering wordt ook deze kwaliteit aantoonbaar.

3. Onderhandelingspositie

Certificering draagt ook bij aan jouw onderhandelingspositie tijdens een aanbesteding. Een collega Consultant  geeft als derde reden: ‘Certificering werkt als “deal maker, voorwaarde om zaken te doen..”. Zowel bedrijven als overheden waarderen inzicht in de duurzaamheidsprestaties bij het maken van een selectie van een leverancier. Certificatie is een goede tool dus om die belangrijke aanbesteding of projecten binnen te halen!

4. Betrokken medewerkers

De vierde reden draag ik zelf aan: ‘Het vergroten van de betrokkenheid van jouw medewerkers en het continue verbeteren van de prestaties.’ Nieuwe inzichten die komen uit; het inzichtelijk maken van je beleid, doelstellingen die je altijd al in je hoofd had zitten op papier te zetten maar ook de kritische vragen die gesteld worden tijdens een audit kunnen voor verbeterde inzichten en prestaties zorgen. Doordat met elkaar gekeken moet worden naar het beleid en de acties die een norm vraagt, zorg je er voor dat je met je medewerkers in gesprek raakt. Fijn voor medewerkers om te kunnen laten zien wat ze doen en fijn voor jouw organisatie om te zien wat goed gaat en wat beter kan!

5. Onze laatste reden

Wil je onze vijfde reden ook graag weten? Neem dan contact met ons op! We komen graag bij jouw organisatie langs om de beste match te maken tussen de behoefte van jouw organisatie en passende certificatie. Want zeg nou zelf, kan jij nu nog een reden bedenken om het niet te doen?

ISO certificering