Onze diensten

QSN Blog

Toon alles
Informatiebeveiliging
Crisis management team
08-09-2023
QSN Blog

De weerbaarheid van organisaties bij een bedrijfscrisis

Organisaties vertrouwen steeds meer op de beschikbaarheid van hun IT systemen etc. terwijl de cijfers laten zien dat er steeds meer dreigingen van buitenaf komen zoals hacks en ransomware aanvallen. Weerbaarheid betekent dat de organisatie goed is voorbereid om zichzelf te verdedigen tegen informatiebeveiligingsproblemen en snel te herstellen als er toch een incident plaatsvindt. Om dit goed in te regelen is het belangrijk dat verantwoordelijkheden en taken duidelijk zijn.

Informatiebeveiliging
Bedrijfscontinuïteit en Informatiebeveiliging
07-09-2023
QSN Blog

Bedrijfscontinuïteit in relatie met ISO 27001

Organisaties moeten voorbereid zijn op verstoringen, noodgevallen of andere risico’s die de continuïteit van de bedrijfsvoering kunnen verstoren. Het is belangrijk om maatregelen te treffen voor preventie en snel herstel van calamiteiten. Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) helpt organisaties bij het identificeren van potentiële risico’s en het ontwikkelen van een strategie om de continuïteit van de bedrijfsvoering te herstellen in het geval een calamiteit zich voordoet. BCM is ook een essentieel proces in de ISO 27001 norm.

Milieu & Energie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
03-08-2023
QSN Blog

De 3P's in relatie tot ISO-managementsystemen

De termen People, Planet en Profit worden gezien als de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit wordt ook wel het triple bottom line perspectief genoemd. Het is daarbij belangrijk dat er een goede balans is tussen de sociale-, de milieu- en de economische aspecten in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Maar hoe integreer je deze aspecten in een bestaand ISO-managementsysteem? En wat is de relatie met ISO en andere normschema’s?

Informatiebeveiliging
bedrijfscontinuïteit
01-08-2023
QSN Blog

De meerwaarde van certificatie op ISO 22301

ISO 22301 is de internationale norm voor bedrijfscontinuïteit. Door certificatie op deze norm maak je aantoonbaar dat bedrijfscontinuïteit binnen jouw organisatie op orde is. Maar wat zijn de andere voordelen van certificatie? In dit blog zetten we het voor je op een rijtje.

Informatiebeveiliging
BIA - ISO 22301
01-08-2023
QSN Blog

Business Impact Analyse: een verplicht onderdeel bij ISO 22301

Een verplicht onderdeel van de ISO 22301 is het uitvoeren van een Business Impact Analyse (BIA). Het helpt om de kritische processen, middelen en afhankelijkheden binnen de organisatie te identificeren en te prioriteren. In de blog zetten we de verschillende stappen die een organisatie moet doorlopen bij het uitvoeren van een BIA op een rijtje.

Informatiebeveiliging
BCP
19-07-2023
QSN Blog

Kennisexpert William over het opstellen van een Business Continuity Plan

Uit onderzoek blijkt dat 70% van alle Nederlandse bedrijven nog geen Business Continuity Plan heeft. In dit interview vertelt kennisexpert William alles over het opstellen van een Business Continuity Plan.