Onze diensten

Aan de slag met de Omgevingswet

Auteur: Ann Depoorter
Datum: 27-09-2022

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat voor de deur. Dit betekent dat de grondslag van wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu en energie gaat veranderen. Van organisaties wordt verwacht dat zij tijdig anticiperen op deze wijzigingen. De Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en gezond en veilig werken (SCCM) geeft dan ook een duidelijke boodschap af: ‘Ga jezelf voorbereiden!’. In deze blog deelt Kennisexpert Ann 5 tips om alvast aan de slag te gaan met de Omgevingswet.  

Tip 1: Verdiep je in de Omgevingswet

Voordat je aan de slag gaat met de wijzigingen, is het belangrijk dat je begrijpt hoe de Omgevingswet in elkaar zit en uit welke onderdelen het bestaat. Lees bijvoorbeeld het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) eens door en bepaal welke regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken voor jouw organisatie van toepassing zijn. Mijn tip: zet alle wijzigingen op een rijtje. Wist je bijvoorbeeld dat we met de komst van de Omgevingswet niet meer spreken van type inrichtingen maar van milieubelastende activiteiten? Download onze whitepaper over de Omgevingswet. Neem ook eens een kijkje op de websites van het SCCM, Aan de slag met de Omgevingswet en het Informatiepunt Leefomgeving

Tip 2: Stel een plan van aanpak op

Een gecertificeerde organisatie moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daarom wordt van organisaties verwacht dat zij een half jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet een plan van aanpak beschikbaar hebben. In dit plan van aanpak toon je aan hoe je vanaf dag één compliance gaat zijn. Je neemt op, hoe en wanneer je huidige documenten, zoals het register wet- en regelgeving, gaat omzetten naar de Omgevingswet. 

Tip 3: Inventariseer de milieubelastende activiteiten (MBA’s)

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet spreken we niet langer meer van type inrichtingen maar van milieubelastende activiteiten. Dit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuivering technisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit. De MBA’s staan in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Loop dit hoofdstuk door en controleer of de activiteiten die binnen jouw organisatie worden uitgevoerd als MBA worden omschreven.

Tip 4: Bepaal of de MBA vergunningsplichtig is

Zodra je de lijst met milieubelastende activiteiten hebt, moet je bepalen of deze activiteiten ook vergunning plichtig zijn. Ook deze informatie vind je terug in hoofdstuk 3 van de Bal. Niet elke milieubelastende activiteit is vergunning plichtig. Dit kan betekenen dat een organisatie drie activiteiten uitvoert waarvan er twee milieubelastend zijn. Van die twee kan slechts één vergunning plichtig zijn. Er zijn diverse scenario’s mogelijk, zoals ook op onderstaande afbeelding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is te zien. Breng het scenario voor jouw organisatie in kaart. Ik doe dit meestal door het visueel te maken.  

Tip 5: Controleer de status van jouw gemeente

Een van de grotere wijzigingen is dat eisen meer decentraal in plaats van centraal worden ingevuld. Gemeenten en waterschappen moeten een omgevingsvisie en -plan opstellen. De omgevingsvisie moet uiterlijk 1 januari 2027 en het omgevingsplan 1 januari 2032 beschikbaar zijn. Totdat de gemeente een (gedeeltelijk) omgevingsplan heeft vastgesteld, geldt er een bruidsschat. De bruidsschat omvat alle landelijke regels die na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gedecentraliseerd. Een organisatie moet goed in de gaten houden of het Omgevingsplan van haar gemeente al beschikbaar is. Heb jij al gecontroleerd wat de status is bij jouw gemeente? Sommige gemeentes hebben al een omgevingsvisie beschikbaar.  

Hulp nodig?

Meer weten over het uitvoeren van de eerste stappen? Of toe aan de volgende stap en hulp nodig bij het wijzigen van het register wet- en regelgeving? Onze gedreven consultants helpen graag! Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer over de mogelijkheden.  

Contact

Bron: SCCM, Aan de slag met de Omgevingswet, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aan de slag