Onze diensten

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Auteur: Ann Depoorter
Datum: 08-02-2023

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht ondernemingen tot het rapporteren over de impact van bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Daarnaast dient deze verslaglegging getoetst te worden door een externe accountant. De richtlijn staat centraal in de Green Deal en is in november 2022 aangenomen door de Europese Unie. Wat is de CSRD-richtlijn en wanneer moet je voldoen?

Het doel

Met de komst van de CSRD-richtlijn moeten ondernemingen aantonen hoe zij bijdragen aan de groene doelen van de Europese Unie. Grote ondernemingen moeten rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De CSRD-richtlijn zorgt voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Ook wordt het vergelijken van duurzaamheidsverslagen eenvoudiger. Het uiteindelijke doel? Klimaatneutraal in 2050. 

De inhoud

De CSRD is een doorontwikkeling van bestaande Europese richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging, namelijk de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), de ontwikkeling van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomy Regulation (Green Taxonomy). De volgende onderdelen komen terug in de CSRD-richtlijn: 

 • Het rapporteren over materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijke financiële risico’s voor het bedrijf en ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu. Deze rapportage is op basis van het dubbele materialiteitsprincipe.
 • Het meten van lange termijn doelstellingen.
 • Het meenemen van niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal.
 • Het laten uitvoeren van een verplichten ‘limited assurance’ door een externe accountant.

Dubbele materialiteitsprincipe

Elke onderneming heeft op dit moment haar eigen manier van rapporteren over de impact van hun bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Zij kunnen er zelfs voor kiezen om alleen de positieve impact te rapporteren en de negatieve impact achterwege te laten. Dit kan greenwashing veroorzaken; het duurzamer voordoen dan de onderneming werkelijk is. De invoering van de CSRD-richtlijn, op basis van het dubbel materialiteitsprincipe, gaat dit tegen. Ondernemingen moeten zowel hun materiële impact als de materiële risico’s in kaart gaan brengen. Het betreft de risico’s die de onderneming toebrengt aan de maatschappij en het milieu, maar ook de risico’s die de maatschappij en het milieu hebben op de onderneming. Hetzelfde geld voor de impact. Een onderneming kan een positieve of negatieve impact hebben op het milieu en het milieu kan weer een positieve of negatieve impact hebben op de onderneming. Het in de praktijk brengen van dit principe is tijdsintensief. 

Inwerkingtreding

Per juni 2023 wordt de CSRD-wetgeving opgenomen in de Nederlandse wet. De CSRD treedt in werking vanaf 1 januari 2024 voor grote beursgenoteerde bedrijven en bedrijven met openbaar belang (o.a. banken en verzekeringsmaatschappijen). Dit zijn grote instellingen van openbaar belang met meer dan 500 werknemers. Het betreft ondernemingen die op dit moment reeds aan de NFRD onderworpen zijn. Desbetreffende bedrijven en instellingen moeten rapporteren in 2025 over het boekjaar 2024. Zij moeten zich dus alvast voorbereiden en de benodigde maatregelen nemen tot CSRD-gegevens.

Vanaf 1 januari 2025 moeten ook de grote ondernemingen, die nu nog niet onderworpen zijn aan NFRD, starten met het monitoren van CSRD-gegevens. Zij moeten de eerste rapportage in 2026 aanleveren. Per 1 januari 2026 geldt de richtlijn ook voor beursgenoteerde MKB-ondernemingen. Ook geldend voor kleine en niet-complexe kredietinstellingen en bepaalde verzekeringsentiteiten. Deze ondernemingen dienen in 2027 de eerste rapportage aan te leveren met data over het boekjaar 2026.

Maar wanneer wordt een onderneming gezien als groot? Als een onderneming voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria:

 • Meer dan 250 medewerkers;
 • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar;
 • Meer dan 20 miljoen euro op de balans.

In Nederland moeten naar verwachting meer dan tweeduizend ondernemingen voldoen en in Europa maar liefst vijftigduizend ondernemingen. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat 8 op de 10 organisaties nog nauwelijks voldoet aan de CSRD-richtlijn.

Wat kan jouw organisatie al doen?

Inwerkingtreding lijkt nog ver weg maar het is verstandig om alvast aan de slag te gaan met de komst van de CSRD-richtlijn en het verzamelen van data. Heeft jouw organisatie bijvoorbeeld al een duurzaamheidsbeleid en bijhorende KPI’s vastgesteld? Het is van groot belang om dit te doen met alle betrokken stakeholders en rekening te houden met de lange termijn. Stel bijvoorbeeld een bestuurscomité aan die zich voor langere periode bezig kan houden met duurzaamheidsvraagstukken en –beleid. Als de doelen zijn vastgesteld kan je alvast onderzoek doen naar een passende wijzen van monitoren en rapporteren.

De consultants van QSN denken graag met je mee! Meer weten over onze aanpak? Neem vrijblijvend contact op via info@qsn.nl of 0252-547000. We vertellen je graag meer!

Contact

Bronnen: MVO Nederland, KPMG, Sustainable Boost

Duurzaamheidsverslaglegging

Relevante whitepapers

Duurzaamheidsrapportage volgens de Europese richtlijnen CSRD en ESRS

CSRD
 • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • Verplichting tot Duurzaamheidsrapportage.
 • Hoe kan je je voorbereiden?