Onze diensten

De grootste arborisico’s op de werkplek

Datum: 25-01-2021

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2019 3,3 procent van de medewerkers van 15 tot 75 jaar lichamelijk letsel of geestelijke schade opliep bij een arbeidsongeval gedurende het uitvoeren van betaalde werkzaamheden. Medewerkers kunnen gelukkig vaak snel weer aan het werk maar 1,1 procent van alle medewerkers, verzuimde minstens vier dagen als gevolg van het arbeidsongeval. Het ging in 2019 om 93.000 medewerkers.

De top 10 arbeidsongevallen volgens het CBS

Volgens het CBS bestond de top 10 van de arbeidsongevallen met een verzuimperiode van tenminste 4 dagen in 2019 uit de volgende risico’s:

 • Psychische overbelasting – 25%
 • Uitglijden, struikelen of val – 14%
 • Andere oorzaak – 13%
 • Fysieke overbelasting – 12%
 • Door een voorwerp geraakt – 8%
 • Ergens aan gesneden of gestoten – 7%
 • Een beknelling – 5%
 • Val van hoogte – 4%
 • Bedreigd, gebeten of geschopt – 3%
 • Stoom, hitte, kou of lawaai – 3%
 • Verkeersongeval op de openbare weg – 3%

Daarnaast zijn er arbeidsongevallen welke melding plichtig zijn bij de Inspectie SZW. Dit zijn arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname (artikel 9, eerste lid van de Arbowet). In 2017 zijn 4225 arbeidsongevallen gemeld bij de Inspectie SZW waarvan 2337 onderzoeken zijn afgerond.

De 10 meest voorkomende risico’s op arbeidsongevallen volgens de Inspectie SZW

De 10 meest voorkomende risico’s vanuit de rapportage Inspectie SZW Monitor arbeidsongevallen 2013-2017 t.a.v. de meldingsplicht arbeidsongevallen zijn:

 1. Onveiligheid op de werkplek/onbedoeld fysiek contact met een object/overig contact met een object/contact met bewegende object – 26%
  • Contact met vallende objecten – niet van kranen 9%
  • Beknelling tussen machine en een ander object 5%
  • Contact met wegvliegende voorwerpen 3%
  • Contact met vallende objecten van kranen 3%
  • Geraakt door rollende of glijdende objecten 3%
  • Contact met object dat wordt gedragen/gebruikt 1%
  • Contact met hangende en/of zwaaiende objecten 2%
 2. Onveiligheid op de werkplek/onbedoeld fysiek contact met een object/overig contact met een object/vallen (niet van hoogte) – 21%
  • Val van ladder of trapje 9%
  • Val op gelijke hoogte 8%
  • In/op bewegend voertuig met verlies van controle 2%
  • Vallen van trap of helling 2%
 3. Onveiligheid op de werkplek/onbedoeld fysiek contact met een object/val van hoogte – 16%
  • Val van dak, vloer of platform 6%
  • Val van een stilstaand voertuig 3%
  • Val van hoogte – overig 3%
  • Val van steiger 2%
  • Val van hoogte door een gat in de grond 2%
  • Val van een bewegend platform 1%
 4. Onveiligheid op de werkplek/onbedoeld fysiek contact met een object/overig contact met een object/contact met bewegende delen van een machine – 16%
  • Contact met bewegende delen van een machine 16%
 5. Onveiligheid op de werkplek/onbedoeld fysiek contact met een object/overig contact met een object/overig contact met objecten – 7%
  • Contact met handgereedschap 5%
  • Tegen iets aanstoten 2%
  • Bedolven onder een massa 0%
  • Contact met heet/koud oppervlak of open vlammen 0%
 6. Onveiligheid op de werkplek/onbedoeld fysiek contact met een object/aanrijdgevaar – 6%
  • Aanrijding door een voertuig 6%
 7. Gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen/overige gevaarlijke stoffen – 2%
  • Uitstroming gevaarlijke stof uit open vat/omhulsel 1%
  • Contact met gevaarlijke stof zonder uitstroming 1%
  • Contact met gevaarlijke stof door uitstroming uit normaal gesproken gesloten vat/insluitsysteem 1%
 8. Fysieke overbelasting/dynamische belasting – 2%
  • Extreme belasting van lichaamsdelen 2%
 9. Psychosociale en cognitieve overbelasting/ongewenst gedrag/agressie en intimidatie – 1%
  • Slachtoffer van menselijke agressie 1%
 10. Onveiligheid op de werkplek/elektrocutie – 1%
  • Contact met elektriciteit 1%

Conclusies en weetjes

Vier belangrijkste arborisico’s
De arborisico’s ‘contact met een bewegend object’, ‘vallen (niet van hoogte)’, ‘val van hoogte’ en ‘contact met de bewegende delen van een machine’ resulteren in de meeste, ongeveer driekwart, van de gemelde ongevallen.

Sector gebonden
De meeste arbeidsongevallen vonden plaats in de sectoren: industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag.

Kleinere organisaties 
Het aantal ernstige arbeidsongevallen bij bedrijven met minder dan 10 werknemers ligt al jaren op (veel) hoger niveau dan bij middelgrote- en grote bedrijven.

Verdeling eigen medewerkers en uitzendkrachten 
Het grootste deel van de slachtoffers (69 procent) is als werknemer (in vaste of tijdelijke dienst bij de werkgever) aangemerkt. 21 procent is aangemerkt als uitzendkracht.

Leeftijdscategorie
De meeste slachtoffers vallen binnen de leeftijdscategorie 15-24 jaar en 55-64 jaar. De leeftijdscategorieën 55-64 jaar en 65 en ouder kennen relatief de meeste dodelijke slachtoffers.

Geslacht
89 procent van de slachtoffers is man, 11 procent vrouw. Van de dodelijke slachtoffers was in 2017 zelfs 96 procent man.

Hulp nodig?

Wil jouw organisatie structureel verbeteren op het gebied van Gezond en Veilig Werken? De veiligheidscultuur bevorderen, verzuim en bedrijfsongevallen terugdringen en werken aan duurzame inzetbaarheid? Een Arbomanagementsysteem conform ISO 45001VCA of de Safety Culture Ladder kan een eerste goede stap zijn. Certificering is waardevol voor iedere organisatie, maar iedere organisatie is anders. We vertellen je graag welke certificering het best bij jouw organisatie en doelen past.

Contact

Bronnen: cbs.nl, inspectieszw.nl

arborisico's