Onze diensten

De meerwaarde van certificatie op ISO 22301

Datum: 01-08-2023

Bedrijfscontinuïteit is het vermogen van een organisatie om haar kritische processen en diensten te blijven leveren in geval van een verstoring of crisis. Denk bijvoorbeeld aan een brand, een cyberaanval, een stroomstoring of een pandemie. Deze gebeurtenissen kunnen grote gevolgen hebben voor de reputatie, de financiën, de klanttevredenheid en de (informatie)veiligheid van een organisatie. Daarom is het belangrijk om voorbereid te zijn op mogelijke scenario’s en maatregelen te treffen om de impact te beperken en snel te herstellen. Maar hoe regel je dit in binnen jouw organisatie? En hoe maak je aantoonbaar dat bedrijfscontinuïteit op orde is? Certificatie op ISO 22301 is hét antwoord.

ISO 22301 als leidraad

ISO 22301 is dé internationale norm voor bedrijfscontinuïteit. Deze norm beschrijft eisen waaraan een organisatie moet voldoen om een effectief managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit te implementeren. De norm is als het ware een richtlijn om bedrijfscontinuïteit binnen jouw organisatie in te regelen. Het helpt jouw organisatie onder ander met het identificeren van de risico’s, het beschermen van kritische processen en middelen, het ontwikkelen en testen van respons- en herstelplannen en het vergroten van betrokkenheid en het bewustzijn van alle medewerkers. Volgens de ISO survey (2021) zijn er wereldwijd 2559 ISO 22301 certificaten uitgegeven, waarvan 51 certificaten in Nederland. Het aantal ISO 22301 certificaten neemt elkaar jaar toe.

De voordelen

ISO 22301 is een leidraad voor het implementeren van bedrijfscontinuïteit. Maar wat levert het jouw organisatie nog meer op?

  • Allereerst maak je door certificatie aantoonbaar dat de bedrijfscontinuïteit binnen jouw organisatie op orde is. Dit vergroot het vertrouwen en de reputatie bij jouw stakeholders in de breedste zin van het woord. Klanten, leveranciers maar ook de eigen medewerkers kunnen er van uit gaan dat jouw organisatie op een professionele wijze om kan gaan met impactvolle incidenten en/of verstoringen.
  • Certificatie is dé stok achter de deur om beheersmaatregelen daadwerkelijk te implementeren, onderhouden en verbeteren. Na het in kaart brengen van de risico’s neemt jouw organisatie maatregelen om deze risico’s te beperken of weg te nemen. Tijdens de in- en externe audit wordt getoetst of het managementsysteem en de geïmplementeerde maatregelen doeltreffend en effectief zijn. Pas na een succesvolle externe audit wordt het certificaat afgegeven.
  • Bedrijfscontinuïteit is ingericht binnen jouw organisatie. Dit verbetert de veerkracht en flexibiliteit van de organisatie. Je bent namelijk (zo goed als mogelijk) voorbereid op incidenten en in staat snel te handelen indien een incident zich voordoet. Hierdoor blijven de kosten en schade als gevolg van een incident beperkt.
  • Er wordt een concurrentievoordeel behaald. Certificatie op ISO 23301 is nog vrij uniek in Nederland. Hiermee onderscheid je je dus van concurrenten. Het gecertificeerde bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem kan je inzetten als extra verkoopargument bij potentiële klanten.
  • Reeds in het bezit van bijvoorbeeld het ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) of ISO 27001 (informatiebeveiliging) certificaat? Voeg dan eenvoudig ISO 22301 toe aan het managementsysteem. De norm volgt namelijk ook de High Level Structure (HLS). Hierdoor kun je een geïntegreerd managementsysteem opzetten dat aan meerdere normen voldoet.

Aan de slag?

Wil jouw organisatie aan de slag met bedrijfscontinuïteit conform de eisen van ISO 22301? Onze consultants helpen graag! Neem vrijblijvend contact op en we vertellen je graag over onze aanpak.

Contact

Bron: ISO survey 2021

bedrijfscontinuïteit