Onze diensten

Heb ook aandacht voor wat wel goed gaat

Auteur: Tessy Derks
Datum: 17-07-2019

Als men aan Arboveiligheid denkt, wordt al snel gedacht aan de negatieve risico’s zoals (bijna)ongevallen en onveilige- of niet gekeurde materialen en middelen. In de vernieuwde VCA 2017/6.0 norm is ook aandacht voor wat wel goed gaat. Deze nieuwe VCA norm vraagt bijvoorbeeld om tijdens werkplekinspecties ook zaken vast te stellen die goed gaan op het gebied van veiligheidsbeheersing en veiligheidsbewustzijn. Daarnaast moeten VCA** gecertificeerde organisaties verplicht een programma voor het verbeteren van VGM-bewustzijn en VGM-gedrag opstellen en realiseren. In dit blog geef ik graag enkele tips om de veiligheidscultuur positief binnen jouw organisatie te benaderen.

Positieve opmerkingen blijven langer hangen

Positieve aandacht is het ideale sturingsinstrument. Een compliment geeft positieve energie, de daarbij behorende positieve werkcultuur maakt dat medewerkers ontvankelijker zijn voor regelgeving. Deel beloningen uit als het goed gaat, denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Voor het melden van (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties ontvang je een taart.
  • Draagt het hele team de verplichte gehoorbescherming? Dan krijgt het team op de laatste werkdag van de maand pizza als lunch.
  • Zijn er geen afwijkingen geconstateerd tijdens de werkplekinspectie? Dan ontvangt de medewerker 5 euro om te besteden in het bedrijfsrestaurant.
  • Schrijf een prijsvraag uit voor het beste veilig werken verbeteridee.

Voorbeeldgedrag is de key

Als het management niet het juiste voorbeeldgedrag geeft, zullen ondergeschikte nooit het gewenste gedrag laten zien. Alleen het uitreiken van een veiligheidshandboek met instructies is niet voldoende. Dus beste manager; laat zien waar de organisatie voor staat. Ga geen hele dagen in een verkeerde houding achter een laptop zitten als er schermen beschikbaar zijn. Ga niet toch even zonder veiligheidsschoenen de fabriekshal in, als er gewoon leenschoenen beschikbaar zijn. Goed voorbeeldgedrag is een vorm van onbewuste communicatie en sturing. Dit organiseer je bijvoorbeeld zo:

  • Wijk nooit van veiligheidsprocedures en afspraken af.
  • Begin ieder overleg met een voorbeeld van een positieve werksituatie. Geef de betreffende medewerker een compliment en draag uit wat de organisatie daar van kan leren.
  • Ga direct het gesprek aan met medewerkers als zij afwijken van de veiligheidsafspraken. ”Waarom draag je jouw veiligheidsbril niet?” Onderzoek het echte probleem en zoek samen een oplossing.

Maak het visueel

Mensen krijgen veel prikkels en content te verwerken, maar zijn juist visueel ingesteld. Je vergroot de kans dat de boodschap overkomt door informatie over regelgeving op visuele wijze aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld zo:

  • Kies voor implementatie van procedures via een video. De boodschap wordt op eenduidige wijze vormgegeven in beeld, geluid en tekst. Het is hierdoor gemakkelijker om de inhoud te begrijpen.
  • Kies voor een poster als praatplaat voor het geven van een toolbox. Breng hierdoor alleen de belangrijkste informatie in combinatie met afbeeldingen en icoontjes over op de medewerkers. De poster kan je vervolgens ophangen in het bedrijfspand, om het effect te versterken.
  • Maak belangrijke documenten, zoals de RI&E, visueel. Maak per onderwerp foto’s waarbij wordt aangegeven wat goed, of juist niet goed gaat. Zonder een dik pak papier te hoeven lezen, direct duidelijk inzicht voor iedereen.

Hoe pakt jouw organisatie het aan?

Hoe pakt jouw organisatie het aan? Is er al voldoende aandacht voor wat wel goed gaat? Deel voorbeelden met ons! Meer weten over de ondersteuning die QSN kan bieden? Neem contact op, we helpen graag!

Contact

Bron: Arbo-Online

 

Arboveiligheid