Onze diensten

Integrated Pest Management

Auteur: Stéphanie Moor
Datum: 08-09-2017

Wist je dat muizen incontinent zijn en voortdurend alles laten lopen? Dat kakkerlakken allergieën, astma en eczeem kunnen veroorzaken door hun uitwerpselen, de huidjes van hun vervelling en speeksel? En dat dat QSN een gecertificeerde ongediertebestrijder in huis heeft die alles weet over Integrated Pest Management?

Het voorkomen van plaagdieren in een voedingsmiddelomgeving is van belang aangezien deze verschillende (micro)biologische, fysische en mogelijk chemische risico’s met zich meebrengen. Integrated Pest Management (IPM) is een geïntegreerd systeem om de overlast van plaagdieren in en om (voedingsmiddelen)bedrijven te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Hierbij worden alle elementen die een rol spelen in de ontwikkeling van plaagdieren gebruikt om het gewenste doel te bereiken. Hierbij wordt, in plaats van alleen bestrijden, voorkomen dat plaagdieren in een bedrijf een leefomgeving kunnen creëren. Biociden worden enkel en alleen ingezet indien andere maatregelen niet doeltreffend gebleken zijn. IPM is erop gericht om de risico’s voor mens, het milieu en onze leefomgeving tot een minimum te beperken.

Risico inschatting, inspectie en determinatie

De aanpak moet gebaseerd zijn op een risico inschatting waarbij rekening gehouden wordt met de interne en externe eisen van de klant, de hygiënische staat van gebouwen (intern en extern) en omgeving, menselijk gedrag, invloed van processen, mogelijke toegang tot gebouwen, huidige activiteit van plaagdieren en mogelijke omstandigheden voor de ontwikkeling en leefomgeving. Middels inspectie en determinatie wordt bepaald welke plaagdieren een risico vormen en welke plaagdieren zich potentieel kunnen huisvesten.

Creëren nul niveau

Indien risico’s zijn geïdentificeerd worden corrigerende en/of preventieve maatregelen getroffen waarbij de focus ligt op het reduceren van de aanwezige populatie door wering, het voorkomen van toegang en het voorkomen van schuil en nestplaatsen. Bestrijding vindt in eerste instantie plaats zonder gebruik van biociden. Bij aantoonbaar, niet beheersbare plagen is het gebruik van biociden volgens de biocide wetgeving door specifiek hiervoor gecertificeerde plaagdierbestrijders toegestaan.

Monitoring

Periodiek, afhankelijk het risico en de genomen maatregelen, wordt gemonitord wat de status van de plaagdieractiviteit is en worden indien noodzakelijk aanvullende maatregelen getroffen.

Bewustzijn

Het is van belang dat medewerkers zich bewust zijn van de risico’s van plaagdieren. Dit kan bereikt worden door training en instructie. Het doel is dat zij activiteit van plaagdieren kunnen herkennen en dit direct melden zodat maatregelen genomen kunnen worden.

Evaluatie

Het mag duidelijk zijn dat correcte registratie van bevindingen tijdens alle stappen essentieel is om alle gebieden te identificeren waar plaagdieren actief zijn en welke beheersmaatregelen getroffen zijn. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats waar het resultaat van de bestrijding (trendanalyse), de onderlinge communicatie, en de weringsadviezen beoordeeld worden zodat continue verbeteren ook hier gerealiseerd wordt.

Toegevoegde waarde IPM

  • Beheersing van risico’s, faalkosten en budgetten;
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Oplossingsgericht, effectief en continu verbeteren.

Plaagdierbeheersing is onderdeel van verschillende voedselveiligheidsnormen zoals BRC, IFS, AIB & ISO22000. AIB heeft een apart hoofdstuk met uitgebreide eisen t.a.v. IPM in de norm opgenomen. De AIB norm eist een jaarlijkse beoordeling van het gehele bedrijf op de effectiviteit van de plaagdierbestrijding door een aantoonbaar IPM getrainde persoon. BRC & IFS eisen periodieke trendanalyses (minimaal jaarlijks) t.b.v. continu verbeteren.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over IPM of andere voedselveiligheidsnormen? Onze consultants helpen graag. QSN is bedreven met de implementatie van risicomanagement en kan deze kennis bij uitstek gebruiken, bij het inventariseren van risico’s ten aanzien van voedselveiligheid en het definiëren van passende maatregelen. QSN staat voor een pragmatische instelling en draagt zorgt voor een heldere vertaalslag. Meer weten? Neem dan contact met ons op via info@qsn.nl of 0252-547000.

Contact

Integrated Pest Management