Onze diensten

Klaar voor de toekomst…?!

Datum: 28-05-2018

Als adviesorganisatie maken we dag in, dag uit organisaties mee die zich ontwikkelen met behulp van onze ondersteuning. Structureren, professionaliseren, het is ons allemaal bekend. Op een dag kom je tot de constatering dat wij als organisatie zelf ook gegroeid zijn. Toen ik 12 jaar geleden bij QSN startte waren we met een man of 8 (of eigenlijk meer vrouw..) en zag de wereld er zo anders uit. Dit jaar ‘tikken’ we de 30 medewerkers aan. Een heuse onderneming! Uiteraard ben ik super trots en vind ik het erg leuk dat we deze prestatie behalen. We hebben iets heel erg goed gedaan. Anderzijds is het belangrijk om kritisch en ‘met de bril van morgen’ naar onszelf te blijven kijken. Wat is ècht belangrijk voor QSN? We merken dat de verwachtingen van opdrachtgevers en ook de klanten zelf veranderen. Nu en in de toekomst willen we ook aan die verwachtingen blijven voldoen. Daarnaast vinden we het net zo belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en plezier hebben in hun werk. Maar… hoe bereiken we dit nu eigenlijk?

Rollen binnen QSN

De groei van de organisatie heeft gevolgen voor de rollen, die de medewerkers bekleden. QSN professionaliseert en daarbij is een duidelijke taakverdeling onontbeerlijk. Zo is de directie zich meer gaan toeleggen op de strategie die wij in de toekomst zullen volgen. Daarnaast zijn 2 specialismen binnen ons bedrijf toegevoegd: Delivery Management en People Management. De afgelopen maanden hebben directie, delivery managers en people managers nagedacht, gebrainstormd, gebeld, gemaild en nog ‘ns overlegd over hoe we deze kentering nader kunnen vertalen naar de interne organisatie.

Delivery management is belangrijk bij het vertalen van de vraag van de opdrachtgevers en de vertaalslag naar de organisatie. We houden zicht op nieuwe ontwikkelingen in de diverse marktsegmenten, normen en compliancy. En hoe kunnen we van betekenis blijven voor klanten? Door simpelweg te doen waar we goed in zijn: in de huid van de klant kruipen, te luisteren waar de behoefte ligt en een praktische oplossing te bieden. Zoals het digitaliseren van handboeken en transities naar nieuwe ISO normen. Hierdoor zijn onze klanten klaar voor de toekomst.

Twee collega’s vervullen de rol van delivery manager; zij begeleiden en coördineren deze oplossingen en houden zicht op nieuwe producten en technieken, die door consultants in detail worden uitgewerkt.

Voor de begeleiding en aansturing van de consultants zijn twee people managers aangesteld, waarvan ik er zelf één van ben. Tijdens individuele gesprekken bespreek ik met consultants regelmatig alledaagse zaken, sparren we over de bijdrage aan delivery management en hebben we het natuurlijk ook over persoonlijke ontwikkeling. Waar lopen mensen tegen aan bij hun werk? Wat zijn hun drijfveren? Door hier aandacht aan te schenken raken collega’s gemotiveerd, geïnspireerd en blijven ze betrokken bij de organisatie. Ik vind het enorm leuk en een hele mooie uitdaging om collega’s te  helpen groeien en ervaringen te delen.

Persoonlijke ontwikkeling

Naarmate QSN groter groeit, ontstaat er ook meer behoefte aan transparantie. Transparantie over de manier waarop medewerkers zich kunnen ontwikkelen, maar ook duidelijkheid over de beloningsstructuur. Daar hebben we binnen QSN gehoor aan gegeven. Met behulp van Model Baarda hebben we rolprofielen en per profiel verschillende niveaus uitgewerkt. Dit instrument beschrijft de toegevoegde waarde van medewerkers en maakt de groeiperspectieven, zowel in termen van loopbaanmogelijkheden als van salarisontwikkeling, inzichtelijk. En last, but not least: we menen hiermee een rechtvaardige groei en beloning te bereiken.

What’s in it for us?

Volop in beweging… De groei die we met QSN doormaken is te vergelijken met een kind dat groter groeit: ook je zoon of dochter wil je zich laten ontwikkelen op een manier waar ze blij van worden. Het beste uit zichzelf halen. En toch ook op de toekomst voor te bereiden.  Een hele weg afgelegd .. en nog te gaan! Maar wel een leuke: door organisaties te helpen groeien, ontwikkelen we zelf ook, dáár ligt onze kracht.

Mocht je geïnspireerd zijn geraakt, als toekomstige collega of opdrachtgever, dan vertel ik je graag meer.

Contact

qsn team