Onze diensten

Laat tooling voor jouw organisatie werken

Datum: 03-12-2020

(Milieu)prestaties verbeteren door inzicht

In de managementsystemen die QSN’ers bij klanten implementeren staat risicobeheersing en continu verbeteren centraal. Het verbeteren van bedrijfsprocessen met als doel milieuprestaties verbeteren wordt de komende jaren nog belangrijker. Het hoofddoel is het reduceren van CO2 uitstoot om de opwarming van de aarde te vertragen. Deze opwarming is niet te stoppen maar door wereldwijd in te zetten op CO2-reductie gaat deze opwarming minder snel. In het Klimaatakkoord is een CO2reductie van 49% in 2030 afgesproken. Een van de instrumenten in de strijd tegen het reduceren van CO2 uitstoot is de CO2-Prestatieladder. De CO2- Prestatieladder helpt bedrijven en overheden om CO2 en kosten terug te dringen en wordt ook als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Starten met meten

Om doelstellingen te formuleren is het van belang om te starten met meten. In deze fase wordt data  inzichtelijk en worden de verbruiksgegevens geanalyseerd. De CO2- uitstoot van een organisatie  wordt inzichtelijk door diverse metingen op direct- en indirect verbruik. In de praktijk gaat het vaak over een omvangrijk document waarin handmatig verbruikscijfers toegevoegd worden en vermenigvuldigd met de emissiefactoren die voor het jaar van rapporteren gelden. Doelstellingen worden SMART geformuleerd en gemonitord gedurende het jaar. In de jaarlijks auditcyclus worden prestaties door de certificerende partij beoordeeld. Voor deze audit is het belangrijk dat de verplichte documentatie op orde is. Dus naast de administratieve handelingen om verbruik te meten en monitoren gaat er ook veel tijd zitten in het vullen van de rapportages. Al met al zijn er veel administratieve handelingen die veel tijd in beslag nemen.

Inzet intelligente tooling

De inzet van intelligente tooling helpt om de juiste route te bepalen. Intelligente tooling kan worden ingezet om inzicht te geven waar je staat en waar je naar toe wil. Binnen QSN hebben we ook ervaring met intelligente tools. Deze zijn vaak opgebouwd uit twee delen: Measeruments en Assesments. In het Measeruments deel kun je al je kwantitatieve metingen op het gebied van energie, duurzaamheid en CO2- inbouwen. Het assessment deel geeft alle assessments op het gebied van MVO, arbeidsveiligheid en CO2 weer in één glasheldere omgeving. Het is daarbij mogelijk om (interne) audits via de tool uit te voeren en daarbij ook taken toe te wijzen aan collega’s. Beide delen van de tool helpen om processen te verbeteren, verslimmen en versnellen.

Administratie verminderen

Het Measurements deel van de tool is erg interessant en neemt veel administratieve taken weg. Per categorie (brandstoffen, elektriciteit, warmtelevering, etc.) zijn meetwaarden in te vullen waarbij de emissiefactor geautomatiseerd is toegevoegd. De CO2 uitstoot wordt dus per bedrijfsactiviteit automatisch berekend en hiermee is een de footprint van een organisatie eenvoudig op te stellen. Je hoeft dus niet meer op internet emissiefactoren op te zoeken en deze zelf in je registratiebestand in te voeren. In mijn ogen een van de grootste pluspunten van dit type tooling. Deze automatisering voorkomt zoekwerk, neemt tijd en foutgevoeligheid weg.

Zodra er inzicht in de uitstoot is, kunnen organisaties maatregelen bedenken die nodig zijn om reductiedoelstellingen te bereiken. De tool geeft niet alleen inzicht in waar de organisatie staat, maar ook waar organisaties naar toe willen en daar kunnen komen. Het grote voordeel van de tool is dat je verschillende scenario’s kunt bedenken en vergelijken.

De maatregelen die getroffen worden hebben een voorspellende waarde en zo is het mogelijk om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om (lange termijn) doelstellingen te behalen. Het effect van maatregelen is inzichtelijk en je kunt diverse scenario’s vormgeven om doelstellingen te bereiken. Je zit zelf achter het stuur en kunt schuiven met de diverse maatregelen om invulling te geven aan het reductieprogramma.

Rapportage die klopt

Indien de  parameters gevuld zijn kan je rapportages afdrukken die volledig compliant zijn. Je hoeft dus niet meer te stoeien met formatjes, Word- en Excell documenten en andere administratieve handelingen te verrichten. De rapportage functie ontzorgt en verlicht bij de dagelijkse werkzaamheden.

Instellen van de meters

Het zwaartepunt zal liggen bij het instellen van de meters. Op het moment dat deze metingen goed zijn ingericht werken er veel zaken automatisch. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten. Met de voorspellende functie kan er een volwaardig CO2 reductieprogramma vorm gegeven worden waarbij je constant achter de knoppen zit en kunt bijsturen waar nodig.

Hulp nodig?

Ben je benieuwd hoe QSN kan helpen om de tool voor jouw organisatie in te richten? Of hulp nodig bij het opzetten van een dergelijk reductieprogramma? Neem contact op!

Contact

Bronnen: Milieucentraal, SKAO, Smarttrackers

tooling