Onze diensten

Nog 9 jaar tot 2030, waar staat Nederland op de SDG’s?

Auteur: Lonneke van Harrewijn
Datum: 10-08-2021

In 2013 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties gepubliceerd. Toen leek de einddatum van 2030 nog best ver weg. De tijd vliegt, zeker als er grote stappen moeten worden gezet om deze 17 uitdagende doelen met 169 subdoelen te bereiken. Het CBS rapporteert jaarlijks over de voortgang van Nederland op de SDG’s en het beleid dat hiervoor relevant is.

Ontwikkelingen 2013-2020

In mei 2021 is het rapport met de ontwikkeling van 2013 – 2020 gepubliceerd. Er wordt daarbij gekeken naar de gemiddelde positie over de verschillende indicatoren.

Vergeleken met de EU-landen behoort Nederland in de kopgroep bij de SDG’s:

  • SDG 1: Geen armoede
  • SDG 8: Waardig werk en economische groei – arbeid en vrije tijd
  • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur – duurzame bedrijvigheid
  • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur – kennis en innovatie
  • SDG 10: Ongelijkheid verminderen – sociale samenhang en ongelijkheid
  • SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten – instituties
  • SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Nederland blijft t.o.v. Europa achter op SDG 13, Klimaatactie. Over SDG 14, Leven in het water, is de positie lastig te bepalen. Niet alle EU-landen liggen immers aan (dezelfde) zee. Voor SDG 7, Betaalbare en duurzame energie, en SDG 15, Leven op het land, is inmiddels een positie in de middengroep bereikt.

Coördinatie door de overheid

Uit de verschillende rapportages over de stand van de SDG’s in Nederland, blijkt dat de vele initiatieven beter gecoördineerd moeten worden door de overheid. Het opstellen van een nationale SDG strategie waarin de internationale SDG Agenda 2030 wordt vertaald naar Nederlandse beleidsdoelen is noodzakelijk om de doelen ook daadwerkelijk te behalen. Ook vraagt het Nederlandse bedrijfsleven van de overheid om een consistent en langdurig beleid met duidelijkheid aan de eisen voor bijvoorbeeld producten en grondstoffen. Zo kunnen door het bedrijfsleven de juiste investeringen worden gedaan en kan er gericht worden gewerkt aan innovaties. Ook moet het beleid worden gehandhaafd om concurrentievervalsing te voorkomen met bedrijven die zich (nog) niet aan de regels houden.

Hoe kan mijn organisatie een bijdrage leveren?

Leuk weetje; Wist je dat de gemeente Teylingen, waar Sassenheim, thuishaven van QSN, deel van uit maakt, de 100ste Global Goals Gemeente is?  Leuk zo’n lijstje, hoe kan mijn organisatie een bijdrage leveren?

Uit onderzoek van PwC (2019) is gebleken dat veel organisaties de naam van een SDG op al lopende initiatieven plakken. De SDG’s en onderliggende targets spelen dan geen rol in het ontwikkelen van nieuw beleid of het nemen van nieuwe maatregelen; er wordt niets ‘anders’ gedaan. En er wordt dus geen extra bijdrage geleverd aan het halen van de doelen. Integratie in de strategie van de organisatie wordt door veel bedrijven als complex ervaren.

Met welke SDG’s kan de organisatie impact maken?

Het is van belang om te bepalen op welke van de SDG’s een organisatie met haar strategie het meeste impact kan maken. Dit doet de organisatie met een betrokken en gevarieerd kernteam vanuit de ‘sense of urgency’. Belangrijk is om te begrijpen wat de SDG’s inhouden en hoe die praktisch passen bij de organisatie en de producten en/of diensten die worden geleverd.

Stel je bent een producent van toiletpapier, dan is het logisch dat jouw product bijdraagt aan SDG 6: Schoon water en sanitair, subdoel 6.2 m.b.t. gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen. Om de benodigde extra bijdrage aan dit doel te leveren bepaal je of en hoe jouw organisatie kan bijdragen aan de overige elementen van dit subdoel. In dit geval: een einde maken aan openbare ontlasting met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes in kwetsbare situaties.

Heb je ooit gelet op de rij voor de toiletten op een festival zonder vaste sanitaire voorzieningen? Vrouwen staan braaf in de rij te wachten, terwijl mannen vaak zo door kunnen lopen. Hoe gaaf zou het zijn als jouw organisatie, samen met een partner, met dé wereldwijde oplossing komt om het ook voor vrouwen mogelijk te maken om snel en veilig in het openbaar te kunnen plassen?

Mooi, 1 doel te pakken! Maar, hoe zit het met jullie papierfabriek? Kan de fabricage duurzamer en innovatiever (SDG 9), of energie-efficiënter door eigen energie opwekking (SDG 7)? Kijk zeker ook naar wat je al doet in het kader van je managementsysteem voor milieu- en energiemanagement,  gezond en veilig werken, procesverbeteringen, samenwerking met leveranciers etc. Kortom, handvatten genoeg!

Praktisch voorbeeld bij opdrachtgever MAAS

Een praktisch voorbeeld van de integratie van de SDG’s in de strategie vinden we bij MAAS International, leverancier van vendingsystemen voor koude en warme dranken en snacks. De core business ligt in de koffie en de thee. Kijkend naar de value chain zetten zij zich in voor de SDG’s: 1 Geen armoede, 8: Eerlijk werk en economische groei, 13: Klimaatactie en 17: Partnerschappen. Zij hebben een duurzaamheidsstrategie ontwikkeld rond drie pijlers met maatregelen om integraal bij te dragen aan de genoemde SDG’s. Waar nodig wordt met lokale of (inter)nationale partners samengewerkt. Omdat de hele waardeketen (van koffieboer tot barista bij de klant van MAAS) is betrokken in deze strategie wordt niet alleen in Nederland impact gemaakt, maar ook in de landen van oorsprong van de koffie en thee.

Voorbeeld in de culturele sector

Een voorbeeld in de culturele sector is het beschikbaar stellen van het theater om inwoners uit de gemeente tegen gereduceerd tarief voorstellingen bij te laten wonen. Maar denk ook aan meer voorstellingen en lezingen in het programma opnemen waarin onderwerpen als armoede en gender(on)gelijkheid aan de orde komen. Hiermee wordt invulling gegeven aan SDG 8.

Talloze mogelijkheden binnen de interne organisatie

Ook in de interne organisatie zijn vaak nog stappen te zetten. Een ‘duurzaam inzetbaarheids-beleid’ waarbij oog is voor de geestelijke en lichamelijke vitaliteit van medewerkers, is de laatste jaren steeds belangrijker geworden voor veel organisaties. Goede gezondheid en welzijn valt onder SDG 3. Neem dit beleid eens onder de loep en leg dit naast de subdoelen van dit SDG. Veel medewerkers op de weg? Geef hen een extra rijveiligheidstraining en draag bij aan subdoel 3.6: Halvering van aantal verkeersdoden.

Kijk ook eens naar SDG 5: Gendergelijkheid en SDG 10: Ongelijkheid verminderen. Natuurlijk belonen jullie mannen en vrouwen gelijk en maken jullie geen verschil tussen mensen ongeacht afkomst. Maar is dat ook écht zo? Krijgt iedereen dezelfde kansen en heeft iedereen dezelfde rechten? Worden parttimers niet uitgesloten van bepaalde arbeidsvoorwaarden? Nodigen jullie sollicitanten met een buitenlandse naam ook uit om op gesprek te komen? Is de verdeling tussen mannen en vrouwen in het (top)management gelijk? En, hoe zit het met ‘een leven lang leren’, is jullie organisatie een Erkende Leerplek en dragen jullie zo bij aan SDG 4: Kwaliteitsonderwijs? Hoe is het gesteld met het aanbod van eten, drinken en snacks, wordt duurzaamheid daar ook in meegenomen?

Maatschappelijke bijdrage

Zit het goed binnen de eigen organisatie, kijk dan wat jullie kunnen doen om bij te dragen aan de maatschappij. Kijk wederom wat past bij jullie organisatie. Als IT-consultancy organisatie kun je bijvoorbeeld een project steunen met tijd en inzet van kennis van jullie medewerkers om ouderen of laag-geletterden meer IT-wise te maken. Maak het niet te ingewikkeld, doe waar jullie goed in zijn, dan blijft het leuk en zullen meer collega’s willen bijdragen!

Doe je (het) goed, vertel het en inspireer anderen!

Wat is er mooier dan te vertellen over jullie bijdragen aan duurzame ontwikkeling en daarmee anderen te inspireren? Vertel over de reis die jullie afleggen en de successen en tegenslagen die daar bij horen. Duurzaam rekenschap afleggen, betekent transparant zijn, dus ja, ook die tegenslagen rapporteren hoort daarbij. De focus op continue verbetering helpt de organisatie om vanuit je strategie, beleid en doelstellingen om maatregelen te bepalen, te implementeren en de resultaten daarvan tijdig bij te sturen. In een geïntegreerd jaarverslag komen financiële en niet-financiële gegevens samen. In de eerste nieuwsbrief van deze informatiereeks hebben we de Europese ontwikkelingen rond de Richtlijn Niet Financiële Verslaglegging al kort toegelicht. In de Webinar op 16 september zullen we hier nog wat dieper op ingaan.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op. De QSN Kennisexperts hebben brede ervaring met het verankeren van de SDG’s, Sustainability audits en duurzaamheidsverslaglegging. Wil je meer weten over de trends en ontwikkelingen uit o.a. deze blog? Op donderdag 16 september organiseerde wij een Webinar over duurzaamheid. Gemist? Kijk het Webinar hier terug.

Bronnen:

CBS, Monitor Brede Welvaart & De Sustainable Development Goals
PWC
SDG Nederland

onboarding, kennis delen, doorgroeien