Onze diensten

Ontwikkelingen certificatieschema ISO 14001

Datum: 20-08-2021

Wat is ISO 14001?

Milieu wordt een steeds groter thema binnen Nederland en de rest van de wereld. ISO 14001 is dé internationale standaard om milieuprestaties te verbeteren en de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen. Met ISO 14001 kan systematisch gewerkt worden naar betere milieuprestaties en naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast krijgt een organisatie een scherp inzicht in zowel de risico’s als de kansen op het gebied van milieu. Ook heb je internationaal een herkenbare basis voor certificatie, waarmee je aantoonbaar kan maken dat de organisatie voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

Ontwikkelingen

In 2020 waren er 2513 ISO 14001 gecertificeerde organisaties met 7120 vestigingen in Nederland. Dit is een toename van 1% ten opzichte van 2019. Als je kijkt naar de top 3 branches dan zie je dat de meeste certificaten in de bouw zijn uitgereikt (471 certificaten), vervolgens de metalektro branche (444 certificaten) en de zakelijke dienstverlening (407 certificaten).

Het aantal ISO 14001 certificaten ligt al een aantal jaren op een vergelijkbaar niveau. De coronacrisis heeft daar in 2020 vooralsnog geen wijziging in aangebracht, maar het aantal nieuwe aangemelde certificaten staat wel onder druk. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen kunnen er ook gevolgen zijn voor de continuering van certificaten.

Trends

Tijdens het certificatietraject kunnen er afwijkingen worden geconstateerd. De organisatie moet op deze tekortkomingen acties ondernemen. Op het gebied van afwijkingen zien we ook een bepaalde trend. De volgende afwijkingen kom je geregeld tegen als het gaat om ISO 14001:

  • Milieuaspecten: Organisaties identificeren niet volledig de belangrijkste milieuaspecten en risico’s met betrekking tot de activiteiten van de organisatie.
  • Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties: Het ontbreekt in organisaties aan de benodigde processen en procedures voor voorbereiding, reactie en maatregelen bij calamiteiten.
  • Bewustzijn: Medewerkers zijn veelal onvoldoende op de hoogte van de compliance-verplichtingen waaraan activiteiten en processen moeten voldoen op het gebied van milieu.
  • Competentie: Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, of functieprofielen, zijn niet altijd volledig toegekend aan alle personen in de organisatie die relevant zijn voor milieuaspecten, risico’s en -effecten.

Hulp nodig?

De Kennisexperts van QSN hebben veel praktijkervaring met het begeleiden van organisaties naar het ISO 14001 certificaat. Hulp nodig bij ISO 14001 of wil je meer weten over onze aanpak? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Bron: SCCM jaarverslag 2020

Milieumanagementsysteem