Onze diensten

Verandering is de enige constante

Auteur: Lonneke van Harrewijn
Datum: 11-10-2017

Alles in onze omgeving verandert. Sommige veranderingen kiezen we zelf, bijvoorbeeld door te verhuizen, van baan te veranderen of een verbouwing uit te laten voeren. Andere veranderingen overkomen ons; we worden elke dag ouder, de seizoenen nemen ons mee en we zien nu in de herfst de bladeren aan de bomen verkleuren. Deze vormen van verandering kennen we, accepteren we en daar kunnen we ons als mens redelijk gemakkelijk op aanpassen.

Andere veranderingen die ons overkomen, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving, een verandering in ons werk, daar zijn we niet altijd goed op voorbereid. Daar kunnen we ons vaak moeilijker op aanpassen en overgaan tot acceptatie en implementatie van de benodigde wijzigingen. Onbewust doorlopen we in deze situaties het klassieke patroon van ontkenning en onbegrip via weerstand naar begrip, acceptatie en aanpassing. Tot we gewend zijn aan de nieuwe situatie. Misschien is er nog wat extra kennis en kunde nodig om ons helemaal lekker te voelen zodat we weer prettig aan de slag kunnen.

Acceptatie begint bij communicatie. Het helpt dan ook als er bij een verandering in ons werk vanuit managers, directie, collega’s van andere afdelingen of andere organisaties die de verandering al eerder hebben doorgemaakt, duidelijk wordt gecommuniceerd. Communicatie over het “waarom, wat en hoe” waardoor de impact van de wijziging voor ons helder wordt. Daarmee kunnen we ons mengen in het gesprek over de gekozen maatregelen en komt er begrip voor de nieuwe situatie en komt er bereidheid om ons aan te passen.

Wat zou het mooi zijn als het doorvoeren van veranderingen altijd op dezelfde manier zou kunnen worden uitgevoerd. Zowel voor alle soorten van organisaties, groen of rijp, profit of non-profit, groot of klein, als voor alle soorten veranderingen. Er zijn boeken vol geschreven over verandermanagement en dagelijks vinden er tientallen trainingen en seminars plaats over dit onderwerp. Toch mislukken dagelijks nog vele veranderprojecten in organisaties, want verandertrajecten zijn maatwerk. Een pasklare aanpak is er niet.

In de verschillende managementsysteem normen krijgt het beheerst doorvoeren van veranderingen een steeds belangrijkere plaats. Niet alleen gaan de veranderingen om ons heen steeds sneller. De eisen, wensen en verwachtingen van stakeholders krijgen ook een steeds grotere impact op onze bedrijfsvoering en onze processen en producten. Daarom hebben we bij QSN een training Verandermanagement ontwikkeld waarin we de gangbare theorieën over veranderen aan de orde laten komen. Daarnaast bekijken we welke methode het beste past bij jouw organisatie en het soort verandering waar je mee te maken kan krijgen.

Nu zit ik midden in een zelf gekozen verandering. Om mij heen zijn bouwvakkers druk bezig met het bouwen van een extra slaap- en badkamer. Ik weet dat er gehakt en gesloopt moet worden en heb geaccepteerd dat er geluidsoverlast kan zijn als ik thuis werk. Dus heb ik mijzelf aangepast en zet  gehoorbeschermers op om redelijk ongestoord verder te kunnen werken.

Verandering