Onze diensten

Vraag van de klant – Verschil Arbo-coördinator en Preventiemedewerker?

Datum: 19-01-2021

Wat is het verschil tussen Arbo-coördinator en Preventiemedewerker?

In deze rubriek geven we antwoord op veel gestelde vragen van onze klanten. Vandaag geven we antwoord op klantvragen over de functies Arbo-coördinator en Preventiemedewerker.

Wat doet een Arbo-coördinator?

Een Arbo-coördinator is een staffunctie binnen een organisatie met een brede taak op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hij/zij coördineert en ondersteunt de organisatie bij het ontwikkelen van het beleid m.b.t. Gezond en Veilig Werken, de Arbozorg en de uitvoering van het opgestelde beleid.

Taken welke onder de functie van een Arbo-coördinator kunnen vallen zijn:

 • Implementeren van het Arbobeleid en de Arbozorg;
 • Opstellen, implementeren, monitoren en verbeteren van een managementsysteem m.b.t. Gezond en Veilig Werken;
 • Zorg dragen dat de organisatie voldoet aan geldende wet en regelgeving;
 • Signaleren en opvolgen van gevaren en risico’s m.b.t. interne en externe activiteiten en werkzaamheden van de organisatie m.b.t. Gezond en Veilig Werken;
 • Coördineren en monitoren van interne en externe activiteiten en werkzaamheden van de organisatie m.b.t. Gezond en Veilig Werken;
 • Communiceren, informeren en voorlichten van het Arbobeleid en de aspecten m.b.t. Gezond en Veilig Werken aan interne en externe partijen;
 • Contactpersoon voor de Arbodienstverlening.

De exacte vormgeving is afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Wat doet een Preventiemedewerker?

Een Preventiemedewerker is een deskundige medewerker binnen een organisatie die aangewezen is door de werkgever. In de Arbowet (Artikel 13, lid 7) zijn drie wettelijke taken beschreven.

A. Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Lees meer over de RI&E in dit artikel.

De Preventiemedewerker denkt mee bij het identificeren van gevaren en risico’s en helpt bij het opstellen van de RI&E met als doel dat de medewerkers in een Gezond en Veilig werkklimaat werkzaamheden kunnen uitvoeren.

B. Het adviseren aan onderscheidenlijk nauw samenwerken met de Ondernemingsraad (OR), de Personeelsvertegenwoordiging (PvT), of bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers, inzake de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid.

De Preventiemedewerker moet nauw samenwerken met de Arbodeskundigen, de Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging zodat de maatregelen vanuit de RI&E door alle partijen ondersteund worden en effectief kunnen worden uitgevoerd.

C. De uitvoering van de maatregelen, bedoeld in onderdeel B, dan wel de medewerking daaraan.

Het is van belang dat de Preventiemedewerker bekend is met de operationele processen en regelmatig op de werkvloer te vinden is. Om gevaren in kaart te brengen en maatregelen door te voeren en te monitoren. Medewerkers moeten zich bewust zijn van wie deze rol heeft en moeten zich vrij voelen om de Preventiemedewerker te benaderen, zodat gevaren en risico’s snel en effectief aangekaart en opgevolgd kunnen worden.

Zowel de Arbo-coördinator als de Preventiemedewerker moeten formeel instemmen met deze rol en de bijbehorende taken. Indien in een bedrijf minder dan 25 personen werkzaam zijn mag de directeur deze rol op zich nemen. Een bedrijf mag meerdere Preventiemedewerkers aanstellen maar er moet er minimaal één zijn.

Bovenstaande taken zijn verplicht maar de Preventiemedewerker kan vanuit zijn rol ook andere taken oppakken m.b.t. Gezond en Veilig Werken. Denk aan werkzaamheden als:

 • Trainer/voorlichter over Gezond en Veilig Werken;
 • Arbo-coördinator;
 • Auditor/Inspecteur;
 • Lid BHV team.

De rol van Preventiemedewerker en van Arbo-coördinator mag dus door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

Hulp nodig?

Heeft jouw organisatie hulp en advies nodig op het gebied van arbeidsomstandigheden? Neem contact op, we vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Contact

Privacy