Onze diensten

Afvalwijzer voor bedrijven

Datum: 16-03-2021

Iedereen is verplicht afval te scheiden. Voor het scheiden van bedrijfsafval gelden andere regels dan voor het scheiden van huishoudelijk afval. Voor het scheiden van bedrijfsafval gelden vanaf 2 maart 2021 nieuwe regels.

Waarom afval scheiden?

Het scheiden van afval is belangrijk zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden. Door correct te scheiden kunnen grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Dit is belangrijk omdat er wereldwijd steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Jouw organisatie kan helpen bij deze circulaire doelstelling door correct afval te scheiden.

Afvalwijzer voor bedrijven

Je vraagt je vast af welk bedrijfsafval je volgens wet- en regelgeving moet scheiden. Dit is afhankelijk van de bedrijfssituatie. Omvang van de organisatie, locaties en de hoeveelheid afval spelen daarbij een belangrijke rol. Produceert jouw organisatie minder dan 240 liter afval per week, dan ben je bijvoorbeeld niet verplicht om dagelijkse afvalstromen te scheiden. Dagelijkse afvalstromen zijn onder andere papier, gft en glas.

Indien jouw organisatie incidenteel veel afval heeft, is het belangrijk dat dit ook wordt gescheiden. Denk bijvoorbeeld aan veel verpakkingsfolie bij een grote levering (vanaf 400 liter) of het inleveren van bedrijfskleding (vanaf 1 m3).

Ook is er bedrijfsafval dat je altijd moet scheiden, onafhankelijk van de hoeveelheid en de frequentie. Het gaat hier om bijvoorbeeld batterijen en accu’s (m.u.v. loodzuur batterijen en accu’s, deze vallen onder gevaarlijke stoffen), elektronische apparaten en metalen.

Nieuwe tool, de afvalwijzer

De kamer van Koophandel, het Ondernemersplein en Rijkswaterstaat hebben een tool gerealiseerd om voor bedrijven inzichtelijk te maken welk bedrijfsafval zij moeten scheiden. Door het invullen van de afvalwijzer weet jouw organisatie welke regels rondom afvalscheiding gelden.

Extra afval scheiden

De afvalwijzer geeft de wettelijke verplichtingen weer. Het is natuurlijk ook mogelijk om meer afval te scheiden. Hierdoor draagt jouw organisatie bij aan een beter milieu en het doel om in 2050 Nederland volledig circulair te maken. Ook kan het kostenbesparing opleveren. Als je veel afval van één soort hebt, kan het goedkoper zijn om dit afval te scheiden. Uiteindelijk levert het minder restafval op en gaan de kosten hiervan omlaag. Hebben jullie de milieustraat op kantoor al op orde?

Structureel verbeteren?

Wist je ook al dat er een internationale ISO norm is voor milieumanagementsystemen? Met een managementsysteem conform de ISO 14001 norm werkt jouw organisatie structureel en zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties. Neem gerust eens vrijblijvend contact op. We helpen je graag.

Contact

Bron: Ondernemersplein KVK

 

Afvalwijzer voor bedrijven