Onze diensten

Bedrijfsafval scheiden is verplicht

Auteur: Ann Depoorter
Datum: 15-09-2023

Wist je al dat de helft van het afval op kantoren, winkels en openbare ruimten niet wordt gerecycled? Hier liggen dus nog veel mogelijkheden. In dit artikel lees je meer over hoe je verantwoord om kan gaan met bedrijfsafval. 

Verantwoord omgaan met bedrijfsafval

Bedrijfsafval is het afval dat binnen een bedrijf wordt geproduceerd. Het kan gaan om restafval, chemisch afval, bouwafval etc. Als bedrijf ben je verplicht bedrijfsafval te scheiden en gescheiden af te (laten) voeren. Welk afval je moet scheiden, hangt van de situatie af. 

 • Wist je bijvoorbeeld dat er bepaalde afvalsoorten zijn die je altijd moet scheiden zoals batterijen en accu´s, brandblussers groter dan 1kg, elektrische en elektronische apparatuur en lampen, veegafval van openbare ruimten, bepaalde soorten productieafval etc.?
 • Of afvalsoorten die je moet scheiden als je (eenmalig) veel van hebt zoals folie vanaf 400 liter, hout vanaf 3m3, textiel vanaf 1 m3 maar ook EPS/piepschuim en verpakkingen vanaf 1000 liter.
 • Uiteraard is er ook bedrijfsafval dat maandelijks/wekelijks/dagelijks gescheiden kan worden zoals papier en karton, glazen verpakkingen, folie (bv. krimp en stretchfolie, noppenfolie) maar ook GFT en swill in een professionele keuken.   

Als bedrijf dien je een contract af te sluiten met een erkende inzamelaar, deze vind je via de VIHB-lijst. Deze leveranciers vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers.  

Waar staat VIHB voor?

Bedrijven die op Nederlands grondgebied bedrijfsafval of gevaarlijke afvalstoffen inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of hierin bemiddelen moeten vermeld staan op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst). Dit geldt voor Nederlandse maar ook voor buitenlandse bedrijven. Zo een registratie geldt voor onbepaalde tijd, echter het bedrijf moet wel aan de voorwaarden blijven voldoen. De NIWO controleert dit tenminste om de 5 jaar. 

Algemene registratieverplichtingen

Het is afhankelijk van de rol van het bedrijf welke algemene registratieverplichtingen van toepassing zijn. Je kent namelijk verschillende rollen in de afvalstoffenketen, denk hierbij aan ontdoener, ontvanger, inzamelaar en vervoerder, handelaar of bemiddelaar. Daarnaast is het ook van belang of het bedrijf activiteiten met afvalstoffen doet waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is. 

Regels voor scheiden bedrijfsafval

De overheid wil dat in 2025 55% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gerecycled wordt. Daarom moeten bedrijven hun bedrijfsafval zo goed mogelijk scheiden, zodat recycling überhaupt mogelijk is.

Nieuwe regels voor scheiden plastic
Per 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor het gebruik van plastic. De overheid neemt deze maatregelen over uit de Europese “single use plastic richtlijn”. De richtlijn gaat over de 10 plastic producten die het meest worden gevonden op de Europese stranden zoals plastic bekers, bakjes en flesjes.  Er gelden bijvoorbeeld maatregelen voor plastic zwerfafval

 • Verbod op de verkoop van bepaalde plastic wegwerpproducten. 
 • Statiegeld van 0,15 eurocent op kleine plastic flesjes tot 1 liter en blikjes voor dranken. 
 • Logo verplicht op bepaalde plastic producten. 
 • Producenten van plastic producten die veel in het zwerfafval voorkomen, betalen de kosten voor het opruimen van (zwerf)afval.

Let op! Vanaf 2024 gaan er ook nieuwe maatregelen in zoals:

 • Herbruikbaar servies verplicht voor hotels, cafés of restaurants.
 • Extra kosten voor gebruik van plastic wegwerpbekers- en bakjes voor dranken en maaltijden. 
 • Doppen moeten vastzitten aan plastic flessen en drankverpakkingen.
 • PET-flessen moeten vanaf 2025 voor minstens 25% uit gerecycled plastic bestaan.
 • Overheid gaat consumenten meer informatie geven over herbruikbare alternatieven voor wegwerpplastic.  

Nieuwe regels voor hergebruik en recycling van textiel
De textielindustrie is wereldwijd een van de meest vervuilende industrieën en verspilt veel grondstoffen. De overheid wil vervuiling en verspilling van textiel, zoals kleding en beddengoed, verminderen. Het doel is om in 2050 alleen nog gerecycled en duurzaam textiel te gebruiken. Hiervoor heeft de overheid in 2020 een beleidsprogramma “circulair textiel” opgesteld. Een van de maatregelen binnen het programma is “uitgebreide producentenverantwoordelijkheid” (UPV).  

Per 1 juli 2023 zijn producenten ook verantwoordelijk voor de afvalfase van hun textielproducten. Producenten moeten ervoor zorgen dat het textiel wordt ingezameld, zodat het weer hergebruikt en gerecycled kan worden. Ze kunnen een boete krijgen als ze niet voldoen aan de doelen die gesteld zijn op hergebruik en recycling.

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je ondersteuning nodig bij het voldoen aan de milieuwet- en regelgeving? Onze QHSE Consultants denken graag mee! Neem vrijblijvend contact met ons op en we vertellen je alles over de mogelijkheden. We zijn te bereiken op info@qsn.nl of 0252-547000.

bedrijfsafval recyclen