Onze diensten

Zwerfafval rondom jullie bedrijf opruimen

Datum: 11-08-2023

Wisten jullie dat bedrijven verplicht zijn om de omgeving rondom hun bedrijf schoon te houden? Momenteel ook bekend onder de 25-meterregel. Dit geldt vooral voor (zwerf)afval dat bij het bedrijf vandaan komt zoals etensresten en verpakkingen. 

Wat is zwerfafval?

Zwerfafval is al het afval dat niet belandt waar het thuishoort. Het belandt vaak op straat door slordigheid en is zowel slecht voor natuur, dier als mens! Het afval op straat en in het groen vergaat heel traag. Wist je dat kauwgom pas vergaat na 20 jaar? En aluminium drankblikje vergaat nauwelijks, dit kan tot wel 50 jaar duren. Een bananenschil heeft een afbraaktijd van 1 tot 3 jaar en een houten stokje van een ijsje heeft zelf eens afbraaktijd van gemiddeld 5 jaar. 

Als zwerfafval groter is dan 10 cm dan noem je dat grof zwerfafval. Van de stukken grof zwerfafval is ongeveer de helft verpakkingsmateriaal, zoals plastic bakjes, drankblikjes en snoepwikkels. In Nederland belandt elk jaar naar schatting 50 miljoen kilo van het huishoudelijk afval op straat in plaats van direct in een container. Als het wordt opgeruimd en in de vuilverbranding belandt, kunnen de materialen niet gerecycled worden. Daardoor gaan er waardevolle grondstoffen verloren. Dit geldt overigens ook voor het afval uit straatvuilnisbakken: ook dat komt in de verbrandingsoven terecht. Daarom is het beter om afval mee naar huis te nemen en gescheiden in te leveren.  

Gevolgen voor mens, dier en milieu

Zwerfafval op land en in water heeft negatieve effecten op de natuur, dier en mens. Het kan de bodem of het water verontreinigen, trekt ongedierte aan en dieren eten het op of raken erin verstrikt. Het probleem beperkt zich niet alleen tot onze eigen omgeving. Het afval kan via onze stranden, rivieren of de wind in zee belanden en ook daar voor vervuiling zorgen.

Waarom de 25-meterregel?

Deze 25-meterregel houdt in dat de directie van jullie bedrijf eindverantwoordelijk is voor de omgeving rondom het bedrijf schoon te houden in een straal van 25 meter. De 25-meterregel is onderdeel van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Gemeente bepaalt vanaf 2023 de regels voor het opruimen

Als de Omgevingswet in werking treedt per 1 januari 2024, komt het Activiteitenbesluit Milieubeheer te vervallen. De gemeente waarin jullie bedrijf gevestigd is, zal voortaan zelf regels bepalen voor het opruimen van zwerfafval. Zo kan de gemeente beter inspelen op lokale situaties. Totdat de gemeente zelf desbetreffende regels heeft uitgewerkt in het omgevingsplan (deadline 1 januari 2032), blijft de 25-meterregel van kracht via de bruidsschat.  

25 meterregel

QSN Kennisbank

Milieu & Energie
richtlijn lithium-houdende energiedragers
24-11-2023
QSN nieuws

Definitieve concept PGS 37-2 richtlijn gepubliceerd

Op 8 november 2023 is het definitieve concept van de PGS 37-2 richtlijn gepubliceerd. PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Deze richtlijn is ontwikkeld om de opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen. Het definitieve concept ligt nu ter goedkeuring bij het Bestuurlijk omgevingsberaad (BOb). Nadat de richtlijn de status ‘definitief’ krijgt, kan het worden opgenomen in de Rijksregels.

Informatiebeveiliging
richtlijn
29-09-2023
QSN nieuws

Nieuw whitepaper: NIS2

In 2016 trad de eerste Network and Information Security directive, ofwel NIS-richtlijn, in werking: een richtlijn om de digitale weerbaarheid van de gehele Europese Unie (EU) te verbeteren. Door de snelle digitale transformatie van de afgelopen jaren heeft de EU sinds 2020 gewerkt aan een nieuwe versie van deze richtlijn: de NIS2. Deze whitepaper vertelt je alles wat je op dit moment moet weten over de NIS2 en de Nederlandse vertaling naar de Wbni.

Risicomanagement
21-09-2023
QSN nieuws

QSN wordt Cuccibu

Vanaf 1 oktober zal QSN haar handelsnaam veranderen in Cuccibu. Naast de naamswijziging zullen we ook verhuizen naar het nieuwe Cuccibu kantoor in Rijswijk.