Onze diensten

Boeteoplegging Arbeidsomstandigheden wetgeving

Datum: 27-08-2019

Direct boetes uitdelen bij ontbreken RI&E

We hadden het al eerder gecommuniceerd, inmiddels is het ook gepubliceerd in de Staatscourant. De Inspectie SZW mag direct boetes uitdelen als blijkt dat een organisatie de arbeidsrisico’s niet in kaart heeft gebracht. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat in 2018 maar liefst 55% van alle Nederlandse bedrijven geen verplichte RI&E had. Met een RI&E (risicoinventarisatie en evaluatie) brengt een organisatie alle arbeidsrisico’s in kaart en kunnen acties gericht met een Plan van Aanpak worden opgepakt.

Hoogte boetes

Indien een organisatie geen RI&E heeft, betreft de boete €4500. Bij het ontbreken van het bijbehorend Plan van Aanpak, is de boete vastgesteld op €3000. Voorafgaand was de boete voor het ontbreken van de RI&E op €3000 vastgesteld en voor geen bijbehorend Plan van Aanpak €750. Een forse stijging, waarbij de Inspectie SZW nu ook direct boetes mag uitdelen. In het regeerakkoord is tevens opgenomen dat het budget voor de Inspectie SZW jaarlijks zal worden opgehoogd om de handhavingsketen verder te versterken.

Praktische RI&E en PvA

Wil jouw organisatie meer weten over gestructureerde manieren waarop aandacht kan worden gegeven aan het onderwerp Gezond en Veilig Werken? Of heeft jouw organisatie misschien hulp nodig bij het opstellen van een werkbare, praktische RI&E met Plan van Aanpak? Neem contact op en we vertellen graag alles over de mogelijkheden.

Contact

Bron: Staatscourant, 22 juli 2019

boeteoplegging arbo

Meer weten over de RI&E en Plan van Aanpak?

Contact