Onze diensten

CO2 Prestatieladder handboek 4.0

Datum: 06-12-2021

De CO2 Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland en stimuleert organisaties om CO2 bewust te handelen. De ladder bestaat uit 5 treden. De behaalde trede geeft aan in hoeverre een organisatie bewust omgaat met energieverbruik en CO2-uitstoot. De huidige versie (CO2 Prestatieladder 3.1) is in juni 2020 gepubliceerd. Naar verwachting komt er in de zomer van 2022 een nieuwe revisie op het handboek van de CO2 Prestatieladder.

Handboek 4.0

De CO2 Prestatieladder is constant in ontwikkeling. Bij de laatste update naar versie 3.1 zijn de wijzigingen beperkt gebleven. Naar aanleiding daarvan is besloten dat de wijzigingen in de volgende versie groter kunnen zijn. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is verantwoordelijk voor de inhoud van het handboek en heeft een lijst opgesteld met 8 hoofdonderwerpen die belangrijk zijn voor de doorontwikkeling van het handboek. Dit houdt in dat wijzigingen in de hoofdonderwerpen grote gevolgen kunnen hebben voor de CO2 Prestatieladder en haar belanghebbenden. De 8 hoofdonderwerpen zijn: 

  • De ambitie van de CO2 Prestatieladder als geheel en het ambitieniveau van de reductiedoelstellingen.
  • Projecten met gunningvoordeel en scope 3 emissies.
  • Beter inzicht verkrijgen in de impact van de ladder.
  • Aansluiten bij klimaatbeleid.
  • De boundarybepaling.
  • Opbouw van de norm en gebruiksvriendelijkheid van het Handboek.
  • De groottecategorie van certificaathouders.
  • Energiebesparing in de Ladder en groen stroom met emissiefactor 0.

De status

In juli dit jaar is er een oproep geplaatst aan alle belanghebbende van de CO2 Prestatieladder om een vragenlijst in te vullen. Via deze vragenlijst kon je als belanghebbende input leveren voor de wijzigingen. Dit kon tot 7 september 2021. De output van dit onderzoek wordt door het CCvD meegenomen als advies in de doorontwikkeling. Naar verwachting worden er bij deze revisie grotere wijzigingen doorgevoerd dan voorheen. Welke wijzigingen dat precies zijn, is nog niet bekend.

Hulp nodig?

De Consultants van QSN kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het bewust omgaan met energieverbruik en CO2-uitstoot. Op een pragmatische manier helpen we jouw organisatie groeien en verbeteren waardoor het gewenste niveau op de CO2 Prestatieladder wordt behaald. Meer weten over onze aanpak? Neem vrijblijvend contact met ons op!  

Contact

Bron: CO2 Prestatieladder

CO2 prestatieladder