Onze diensten

De actuele Erkende maatregelenlijsten (EML) gepubliceerd

Datum: 23-06-2023

De Erkende maatregelenlijsten (EML) zijn een hulpmiddel om te voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht. De energiebesparings- en informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Het verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. In de EML staan wettelijk vastgelegde energiebesparende maatregelen. Op 8 juni 2023 is in de Staatscourant een actuele EML gepubliceerd.

Opbouw van de EML

De EML bestaat uit drie onderdelen, namelijk gebouwen, faciliteiten en processen. Elke lijst is onderverdeeld in categorieën met één of meer erkende maatregelen. Als organisatie bepaal je welke categorieën relevant zijn en welke maatregelen onder die categorie op jouw organisatie van toepassing zijn. Is een maatregel van toepassing, dan moet je deze uitvoeren. Wanneer een bepaalde categorie voor jouw locatie niet relevant is, dan zijn ook alle erkende maartregelen in die categorie niet van toepassing. Voor elke erkende maatregel is omschreven wanneer deze van toepassing is. Van toepassing houdt in dat voor de beschreven situatie de maatregel zich in 5 jaar of minder terugverdient. Dit is onder andere afhankelijk van de huidige situatie of economische en technische randvoorwaarden.

De wijzigingen

De EML wordt regelmatig geactualiseerd om rekening te houden met bijvoorbeeld wijzigingen in wetgeving, nieuwe technologieën en energieprijzen. Onlangs zijn de actuele lijsten gepubliceerd. We zetten de belangrijkste wijzigingen graag voor je op een rijtje.

  • Actuele energieprijzen en investeringskosten. De maatregelen zijn doorgerekend naar de nieuwe energieprijzen en investeringskosten. Dit resulteert bij sommige maatregelen in scherpere voorwaarden.
  • Nieuwe nummering. Er is nog maar één lijst voor alle bedrijfstakken in plaats van 19 verschillende lijsten per bedrijfstak. De nummering was specifiek per branchelijst, dus die is vervangen. De RVO heeft een lijst gepubliceerd waarmee je de oude en de nieuwe maatregelen met elkaar kunt matchen (Erkende maatregelenlijst EML (2023) vergeleken met de 19 bedrijfstakken uit de vorige EML).
  • Nieuwe maatregelen. De EML is uitgebreid met 36 nieuwe maatregelen. Daarnaast zijn er 175 maatregelen afgevallen. De nieuwe en afgevallen (inclusief reden van afvallen) maatregelen, vind je ook in de lijst de die de RVO heeft gepubliceerd.
  • Doelmatig beheer en onderhoud (DBO). Om zoveel mogelijk energie te besparen moet een organisatie haar installaties goed inregelen, beheren en onderhouden. Dit moet ook periodiek gecontroleerd worden. Dit heet doelmatig beheer en onderhoud (DBO). In de nieuwe EML is DBO gekoppeld aan de maatregelen. Bij elke maatregel staat wat er verwacht wordt om te zorgen dat de techniek ook ná de installatie energiezuinig functioneert.
  • Geen maatregelen meet waarin elektriciteit wordt vervangen door aardgas. In plaats daarvan zijn er in de EML maatregelen opgenomen over bijvoorbeeld het toepassen van een hot-fil bij vaatwasapparatuur bij grootkeukens, investeringen in ledverlichting, het toepassen van vrije koeling bij koelinstallaties in datacentra maar ook het plaatsen van zonnepanelen als er ten minste 2000 m2 geschikt dataoppervlak beschikbaar is voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen.
  • Aansluiten bij de Omgevingswet. Met de actualisatie is ook gezorgd dat de EML beter aansluit op de toekomstige situatie met de Omgevingswet.

Naar verwachting wordt er in juli 2023 nog een aparte Erkende maatregellijst voor glastuinbouwbedrijven in de Staatscourant gepubliceerd.

Hulp nodig?

Verbruikt jouw organisatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar? Dan moet je voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht. Onze ervaren consultants helpen graag bij de invulling daarvan. Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer over onze aanpak.

Contact

Bronnen: RVO (Erkende maatregelenlijsten vanaf 2023), Informatiepunt Leefomgeving, Expertisecentrum Verduurzaming Zorg.

Erkende maatregelenlijst