Onze diensten

De nieuwe Omgevingswet, deel 10

Datum: 02-09-2021

In het vorige nieuwsartikel (deel 9) over de nieuwe Omgevingswet lieten we weten dat de inwerkingtredingsdatum is uitgesteld tot 1 juli 2022. Het uitstel moet meer ruimte geven om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Nieuwe versie Route 2022

De nieuwe inwerkingtredingsdatum heeft impact op de plannen en planningen van de bevoegd gezagen, de softwareleveranciers en de ontwikkelaars van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast heeft de nieuwe datum ook tot een nieuwe versie van de roadmap Route 2022 geleid. Route 2022 laat de mijlpalen zien om het doel van de Omgevingswet te halen. De mijlpalen zijn streefmomenten waarop een resultaat behaald moet zijn of een activiteit gestart moet worden. Deze roadmap resulteert in duidelijkheid voor de betrokken partijen. De planning van bestaande mijlpalen moet worden aangepast. Ook zijn er nieuwe mijlpalen geformuleerd en een aantal komen te vervallen.

Het centrale uitgangspunt van Route 2022 is dat de bevoegd gezagen zes maanden de tijd hebben om te oefenen met het nieuwe stelsel voor de nieuwe Omgevingswet. In de nieuwe versie wordt onderscheid gemaakt tussen grootschalig oefenen en klaar zijn voor het in productie gaan. Hierbij staat de mijlpaal dat in oktober 2021 het DSO, de software, de content, de technische koppelingen en alle organisatorische en ondersteunende processen zodanig zijn ingeregeld dat de bevoegd gezagen grootschalig kunnen gaan oefenen. Het daaropvolgende mijlpaal is dat het product in april 2022 gereed is om in productie te gaan.

Altijd up-to-date?

Lees ook onze vorige artikelen over de Omgevingswet. Altijd op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen? Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet

deel 9 omgevingswet