Onze diensten

Nieuwe inwerkingtredingsdatum Omgevingswet, deel 9

Auteur: Ann Depoorter
Datum: 28-05-2021

De inwerkingtredingsdatum van de nieuwe Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Dit is een vertraging van een half jaar. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit aangegeven in een brief aan beide kamers. Reden voor dit uitstel is ruimte creëren om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Voorwaarden inwerkingtreding

Om de Omgevingswet verantwoord in werking te kunnen laten treden, moet de continuïteit van primaire processen, de planvorming en de vergunningverlening en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers zijn gegarandeerd. Ook mogen belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder de woningbouw, niet worden gehinderd.

De betrokken partijen zijn van elkaar afhankelijk. Dat betekent dat het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) stabiel moet zijn en de bevoegd gezagen daarop kunnen aansluiten. De bevoegd gezagen moeten voldoende tijd hebben om het DSO in te regelen en er mee te oefenen.

Altijd up-to-date?

Lees ook onze vorige artikelen over de Omgevingswet. Altijd op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen? Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Inschrijven

Bron: Rijksoverheid

Nieuwe inwerkingtredingsdatum omgevingswet