Onze diensten

De nieuwe Omgevingswet, deel 11

Datum: 07-01-2022

In het vorige nieuwsartikel (deel 10) over de nieuwe Omgevingswet lieten we je weten dat de uitgestelde inwerkingtredingsdatum impact heeft op de roadmap Route 2022. Wat is de status op dit moment? Met dit nieuwsbericht brengen we je weer op de hoogte.

Oefenomgeving

Op dit moment wordt landelijk geoefend door overheden met het Digitaal Stelsel Omgevingsweg (DSO). Hiermee worden stappen gezet richting een werkend stelsel en worden voorbereidingen getroffen door de overheden voor de inwerkingtreding van de wet. De oefenrelease van het DSO-LV is sinds oktober 2021 beschikbaar op de oefenomgeving. Inmiddels is ook de bruidsschat geladen op de oefenomgeving. De bruidsschat is een set regels over de gedecentraliseerde onderwerpen die wordt toegevoegd aan het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Uiteraard zijn er ook nog een aantal punten die verbetering nodig hebben, zoals de stabiliteit van het DSO-LV en het sneller oplossen van storingen en meldingen. Daar wordt momenteel aan gewerkt.  

Ontwikkelingen november en december 2021

Ook in november 2021 zijn er weer een aantal verbeteringen doorgevoerd voor een werkend stelsel Omgevingswet. 15 december 2021 werd de nieuwste versie (versie 20.6) van het DSO geïnstalleerd. Deze versie bevat wijzigingen om de performance en de robuustheid van het stelsel te verbeteren. Ook zijn er technische veranderingen doorgevoerd om onder andere de toegankelijkheid en de beveiliging van het DSO te verbeteren. 

Daarnaast bleek het tegelijkertijd uploaden van veel geometriebestanden te leiden tot foutmeldingen. De eerste aanpassingen in de software zijn doorgevoerd. De taskforce is nog druk met het verder onderzoeken naar welke processen nog meer aangepast kunnen worden om de foutmeldingen te voorkomen en de verwerkingstijd van geo-bestanden nog verder terug te brengen. 

Tot slot is ook het prototypetraject succesvol afgerond. Dit traject is gestart voor de ontwikkeling van een ‘prototype viewer’. Deze is specifiek gericht op het kunnen krijgen van overzicht over een regeling als geheel, de samenhang en het effect van een wijzigingsbesluit. Het prototype zal worden doorontwikkeld tot een viewer en naast de DSO-viewer en LVBB-viewer worden geplaatst.  

Belangrijk startmoment

Minister Ollongren, VNG, IPO en Unie van Waterschappen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Inmiddels zijn steeds meer overheden aangesloten op het DSO en wordt er veel geoefend. De komende tijd wordt verder gewerkt aan de stabiliteit en beschikbaarheid van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook worden de laatste functionaliteiten gebouwd die nodig zijn om de inwerkingtreding soepel te laten verlopen. Tot slot is bij de Minister het verzoek ingediend om op korte termijn het ontwerp van het Koninklijk Besluit (met inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022) aan te bieden aan het parlement. Het ziet er naar uit dat vanaf 1 juli 2022 burgers, bedrijven, overheden en uitvoeringsorganisaties de wet in de praktijk gaan toepassen. 

Altijd up-to-date?

Lees ook onze vorige artikelen over de Omgevingswet. Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of schrijf je in voor de QSN nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Bron: Aan de slag met de omgevingswet.

nieuwe omgevingswete