Onze diensten

EZK evenement – Partners in energie-uitdagingen 2022

Datum: 22-02-2022

Van 24 tot en met 27 januari 2022 heeft het ‘EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen 2022’ voor de zesde keer plaatsgevonden. Tijdens deze dagen werd gesproken over o.a. goede voorbeelden van energiebesparing, subsidiemogelijkheden en ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van energie. Daarnaast werden de EZK Energy Awards uitgereikt. 

Het online evenement 

Ook dit jaar was het EZK-evenement digitaal. De eerste dagen werden er zes online sessies georganiseerd. Elke dag waren er twee sessies waarin één van de thema’s energiebesparing, duurzame opwek of hernieuwbare warmte centraal stond. Hieronder een opsomming van de onderwerpen: 

  • Sessie 1: Energiebesparing – planvorming en regelgeving. De volgende onderwerpen zijn tijdens deze sessie aan bod gekomen: Fit for 55, EED energie-auditplicht, de stand van zaken rond Informatie- en Energiebesparingsplicht en de actualisatie van de Energiebesparing- en Erkende Maatregelenlijsten (EML).  
  • Sessie 2: Energiebesparing – faciliteren en ontzorgen. In deze sessie ging het over de Alliantie Klimaatactie, de Subsidie Verduurzaming MKB (SVM), de DEB-tool en hoe deze middelen door een onderneming ingezet kunnen worden voor verduurzaming. Ook werd er gesproken over het gezamenlijk en onafhankelijk initiatief van betrokken brancheorganisaties.  
  • Sessie 3: Duurzame opwek – technieken. Duurzame opwektechnieken in relatie tot EML, elektrificatie en de omgang met netcongestie en het nationaal waterstof programma zijn de onderwerpen in deze sessie.  
  • Sessie 4: Duurzame opwek – faciliteren en ontzorgen. In deze sessie werd gesproken over samenwerken, energie neutrale kantoorgebouwen, zonnepanelen als spijtvrije maatregel en het belang van vakmensen voor de energietransitie.  
  • Sessie 5: Hernieuwbare warmte – planvorming en regelgeving. Onderwerpen uit deze sessie zijn: ontwikkelingen warmtedossier in relatie tot bedrijven en kantoren, de opgeleverde resultaten van de gemeentelijke warmtedivisies en de warmteplannen uit het 6de industriecluster.  
  • Sessie 6: Hernieuwbare warmte – faciliteren en ontzorgen. In de laatste sessie werd gesproken over een design toolkit voor toekomstbestendige warmtenetten, warmtenetten als mogelijke vervanging voor aardgasgebruik en geothermie voor gebouw(en).  

Het evenement werd afgesloten met het slotcongres. Er werd stil gestaan bij alle ontwikkelingen rondom energiebesparing. Daarnaast werden inspirerende voorbeelden gedeeld. Heb je bijvoorbeeld al eens gehoord van Flowerturbines? Deze organisatie bouwt kleine windmolens die gemakkelijk geplaatst kunnen worden in de gebouwde omgeving zoals op werk. In de slotsessie zijn ook de awards uitgereikt. Alle sessies en het slotcongres zijn terug te kijken op het Youtube kanaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

Belangrijke ontwikkeling, EML

Een belangrijke ontwikkeling is dat de lijst met Erkende Maatregelen (EML) gaat wijzigen. Tot op heden waren er 17 lijsten beschikbaar. Aan het einde van het jaar komt er één lijst die voor alle branches gaat gelden. Een organisatie moet naar verwachting voor alle genoemde maatregelen aangeven of die wel/niet van toepassing zijn en waarom.  

EZK Energy Awards

Elk jaar worden de EZK Energy Awards uitgereikt aan een organisatie én een gemeente die zich positief weten te onderscheiden in energiebesparing, duurzame opwekking van energie en/of hernieuwbare warmte. De grote winnaars zijn TSN Groen en de gemeente Leiderdorp. De combinatie van duurzame energieoplossingen, sociale betrokkenheid en gedrevenheid maakte de logistieke dienstverlener TSN Groen tot winnaar. De organisatie heeft een eigen zonnepark met 3150 zonnepanelen, dat het eigen wagenpark van 60 elektrische voertuigen van stroom voorziet. Ook bouwen ze dieselvoertuigen om naar elektrische auto’s en stimuleren ze de groei van flora en fauna voor een betere leef- en werkomgeving. De gemeente Leiderdorp stuurt actief en succesvol op energiebesparing en verduurzaming. In samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland stimuleert zij de gemeentelijke bedrijven om energie te besparen en hierover te rapporteren. Maar liefst 91% van de bedrijven in de gemeente voldoet dan ook aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Dit is het hoogste percentage van Nederland.  

Altijd op de hoogte?

Wil je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebeid van energie en duurzaamheid? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.  

Inschrijven nieuwsbrief

Bronnen: RVO

EZK evenement