Onze diensten

Invoering statiegeld op kleine plastic flesjes

Datum: 01-10-2020

In 2018 is afgestemd dat het aantal plastic flesjes in het milieu met 70 tot 90 procent moest afnemen. De afspraak was dat als dit niet ging lukken, statiegeld moet worden ingevoerd. Dit gaat per 1 juli 2021 gebeuren. Met dit besluit komt een einde aan 20 jaar discussie over statiegeld op plastic flesjes. Er wordt €0,15 statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Voor grote flessen blijft het statiegeld €0,25. De invoering moet resulteren in minder plastic zwerfafval. Jaarlijks worden ongeveer 900 miljoen kleine plastic flesjes verkocht, ongeveer 11% van deze flesjes belanden in het milieu. Door de invoering van statiegeld wordt verwacht dat 90% van alle kleine- en grote plastic flesjes worden ingeleverd.

Producenten verantwoordelijk

De producenten van de plastic flesjes zijn verantwoordelijk voor de invoering van het statiegeldsysteem. Een uitvoeringsorganisatie wordt opgezet om alle inzamelaars het komende jaar te helpen bij de uitrol van het statiegeldsysteem. Er moeten bijvoorbeeld nieuwe of aangepaste inzamelmachines komen, apparaten die de flesjes plat maken en het transport en sorteren moet worden geregeld. Alle corona voorzorgsmaatregelen worden hierbij uiteraard in acht genomen.

De volgende stap

De volgende stap tegen zwerfafval wordt het aantal blikjes in het milieu verminderen. Hier is een vergelijkbare aanpak voor bedacht. In het najaar van 2021 moet 70 tot 90 procent minder blikjes in het zwerfafval zijn gerealiseerd. Indien dit niet gaat lukken, komt ook statiegeld op blikjes. Ook start de overheid samen met het bedrijfsleven een campagne om zwerfafval tegen te gaan. De beste oplossing blijft dat mensen afval niet in het milieu gooien.

Wat doet jouw organisatie al om zwerfafval tegen te gaan? Hebben jullie meegedaan aan de World Cleanup Day? Of misschien al een milieumanagementsysteem? We praten graag met je verder.

Contact

Bron: Rijksoverheid

Statiegeld plastic flesjes