Onze diensten

De nieuwe Omgevingswet, deel 8

Datum: 25-03-2021

In 2020 hebben we al in 7 delen gecommuniceerd over de nieuwe Omgevingswet. Het vorige nieuwsbericht (deel 7)  ging over de implementatie van de Omgevingswet. De Omgevingswet is nog volop in ontwikkeling. In dit nieuwsbericht informeren we je over de laatste ontwikkelingen.

Toelichting inrichting en milieubelastende activiteit

Nog even kort herhalend; in de wet milieubeheer wordt gesproken over een inrichting. Een inrichting is een bedrijfsmatige activiteit, op één locatie en voor langere tijd, ofwel een bedrijf. In de Omgevingswet wordt gesproken over een milieubelastende activiteit. De definitie van milieubelastende activiteit in de Omgevingswet is als volgt: “activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde: een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuivering technisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit”.

Een inrichting kan in de Omgevingswet uit meerdere milieubelastende activiteiten bestaan. In de nieuwe Omgevingswet is het mogelijk dat een bedrijf vergunning plichtig is voor een bepaalde milieubelastende activiteit en voor andere milieubelastende activiteiten niet. Daarbij is het ook belangrijk om naar het toepassingsbereik te kijken. Gelden de algemene regels voor alle milieubelastende activiteiten of voor een subgroep van de milieubelastende activiteiten? Het toepassingsbereik zal ook terug komen in een omgevingsplan, in de Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) en in bruidsschat (dat zijn rijksregels, algemeen geldend).

DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het DSO zal de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl bij het inwerking treden van de Omgevingswet vervangen. Het DSO biedt het digitale loket (Omgevingsloket).

Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen (zie ook nieuwsbericht deel 4):

  1. Vergunningscheck (controleren of een vergunning nodig is);
  2. Aanvragen (digitaal een aanvraag of melding maken);
  3. Regels op kaart (per gebied of locatie is te zien welke regels van toepassing zijn);
  4. Maatregelen op maat (regels die gelden voor een activiteit);
  5. Mijn Omgevingsloket (daar staan aanvragen en meldingen).

Maatregelen op maat

In Maatregelen op maat is te zien welke regels behoren bij welke werkzaamheden, daarin zijn ook de milieumaatregelen benoemd. Verwacht wordt dat de milieuregels die voorheen uit de AIM kwamen nu te zien zijn in Maatregelen op maat.  Belangrijk om aan te geven is welke werkzaamheden van belang zijn.

De volgende stappen zullen in Maatregelen op maat moeten worden doorlopen:

  1. Locatie kiezen (typ de locatie van de werkzaamheden in);
  2. Werkzaamheden kiezen (typ de werkzaamheden in die van toepassing zijn);
  3. Vragen beantwoorden (de vragen met ja of nee beantwoorden);
  4. Overzicht downloaden (per werkzaamheid is een lijst met maatregelen en een verwijzing naar de wet).

Altijd op de hoogte?

De Omgevingswet is nog volop in beweging. Wil je meer weten over de specifieke wijzigingen ten aanzien van de huidige milieuregels binnen het Activiteitenbesluit vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bronnen:
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
www.dmo.omgevingswet.overheid.nl
Youtube/Webcollege Omgevingswet – Begrip milieubelastende activiteit

De nieuwe Omgevingswet deel 8