Onze diensten

Overheid gaat strenger handhaven Informatieplicht

Datum: 05-02-2020

Diverse QSN Kennisexperts hebben het EKZ-event, Partners in Energie-uitdagingen, op 30 januari 2020 bezocht. Tijdens dit event zijn zij bijgepraat over de actuele ontwikkelingen op het gebied van het Klimaatakkoord en initiatieven van ondernemers die werken aan energietransitie.

Energieakkoord en Klimaatakkoord

Het Energieakkoord is integraal opgenomen in de uitvoering en borging van het Klimaatakkoord. Belangrijke doelstellingen zijn o.a. 49% CO2 reductie in 2030 en geen fossiele brandstoffen meer in 2050. Nederland loopt achter als het gaat om CO2 reductie ten opzichte van de meeste Europese landen. Om hier actie op te ondernemen is o.a. in 2019 binnen de Wet Milieubeheer de Informatieplicht geïmplementeerd.

De Informatieplicht betreft een organisatieverplichting om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zijn uitgevoerd. Nieuwsgierig of jouw organisatie ook aan deze verplichting moet voldoen en wat organisaties dienen te rapporteren? Lees de Whitepaper Energiebesparings- en Informatieplicht

Deadline Informatieplicht niet gehaald

De deadline voor de Informatieplicht was 1 juli 2019. Tijdens het EKZ-event werd gecommuniceerd dat de helft, circa 45.000 bedrijven, tot op heden nog niet voldoet aan deze Informatieplicht. Van de 45.000 bedrijven die wel voldoen aan de Informatieplicht, gaat het in 25% van de gevallen om kleinverbruikers, 75% van de ondernemingen zijn grootverbruiker. Van de 45.000 bedrijven die nog niet voldoen aan deze Informatieplicht, gaat het in 19% van de gevallen om grootverbruikers en 81% om kleinverbruikers.

Overheid zet groots in

Organisaties die niet voldoen aan de Informatieplicht zijn in overtreding op de Wet Milieubeheer. De eerste aanschrijvingen met dwangsommen zijn al de deur uit. Momenteel loopt vanuit de overheid een rechtszaak tegen energiemaatschappijen. Er bestaat namelijk nog onvoldoende inzicht in de gegevens ten aanzien van het energieverbruik.

Nieuw zijn de Regionale Energie Strategieën (RES). 30 regio’s hebben een eigen taakstelling om gebouwen van aardgas af te krijgen. Onderling is er kennisuitwisseling en wordt gekeken naar besparingsmogelijkheden en de inpassing van duurzame opwekkingsmogelijkheden.

De overheid heeft tevens 5 miljoen uitgetrokken voor extra ondersteuning. QSN is bijvoorbeeld door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als Energie Expert inzake activering Informatieplicht energie besparen.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over de Energiebesparings- en Informatieplicht? Lees onze Whitepaper Energiebesparings- en Informatieplicht of neem contact op. Onze consultants hebben in 2019 al veel ervaring opgedaan bij onze opdrachtgevers met het uitvoeren van Energieaudits en de Energiebesparings- en Informatieplicht, CO2 Prestatieladder en ISO 14001 met CO2 Reductiemanagement. Voldoet jouw organisatie nog niet? We helpen graag met een passend plan van aanpak!

 

 

event EKZ