Onze diensten

Wegiz unaniem aangenomen

Datum: 02-05-2023

Op 27 september 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer, op 18 april 2023, unaniem ingestemd. Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023, na publicatie in het Staatsblad, in werking treedt. 

Doel van Wegiz

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat verplichten dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch verloopt. Daarnaast moet er een eenheid van taal ontstaan. Alle zorgverleners moeten gegevens op dezelfde manier gaan vastleggen. Ook ICT-systemen moeten aan dezelfde eisen voldoen om de informatie uit te wisselen. Het doel? Ervoor zorgen dat zorgverleners de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar hebben. Op deze manier kan een patiënt beter en sneller geholpen worden en kunnen vermijdbare fouten voorkomen worden. Daarnaast zal dit de administratieve lasten van zorgverleners verminderen.    

Kaderwet

De Wegiz is een kaderwet. Dit houdt in dat er Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) komen, die aangeven welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch plaats moeten vinden. De AMvB verwijst op haar beurt weer naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen. Een NEN-norm kan vervolgens weer verwijzen naar een informatiestandaard. De Wegiz treeds in werking op 1 juli 2023. De eerste AMvB kan dan ingaan in 2024 en gaat over medicatieoverdracht. Dat is de eerste gegevensuitwisseling die verplicht elektronisch moet plaatsvinden. Andere gegevensuitwisselingen volgen daarna.  

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in samenwerking met het zorgveld een lijst met 11 soorten gegevensuitwisselingen opgesteld, die geschikt zijn om als eerste verplicht elektronisch te maken. Op de Meerjarenagenda (MJA) zijn vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen opgenomen. De volgende vijf gegevensuitwisselingen worden als eerste verplicht gesteld voor elektronische uitwisseling: 

  • Digitaal voorschrijven en ter hand stellen (medicatieoverdracht)
  • Basisgegevensset (BgZ)
  • Verpleegkunidge overdracht (eOverdracht)
  • Beeldbeschikbaarheid
  • Acute zorg

Spoor 1 en Spoor 2

Wegiz kent twee sporen. Spoor 1 is de verplichting dat zorgverleners gegevens elektronisch met elkaar moeten uitwisselen. Een aangewezen gegevensuitwisseling moet vanaf een bepaalde datum verplicht elektronisch verlopen. Er worden bij dit spoor geen eisen gesteld aan de informatiesystemen die daarvoor gebruikt worden. Spoor 2 gaat over normalisatie en certificering van elektronische gegevensuitwisseling. Daarbij geldt een wettelijke verplichting om bij AMvB gestelde eisen ten aanzien van taal en techniek te gebruiken. Deze eisen worden per gegevensuitwisseling vastgelegd in een NEN-norm, waarnaar in de AMvB wordt verwezen. In december 2022 is de NEN bijvoorbeeld gestart met de ontwikkeling van NEN 7542 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’. De basis voor deze norm is de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. De norm hoort bij de AMvB over medicatieoverdracht en geldt voor alle activiteiten voor het verwerken en uitwisselen van medicatiegegevens in de Nederlandse gezondheidszorg. 

Altijd op de hoogte?

De ontwikkelingen rondom de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) blijven volgen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. In een periodieke nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg. Aanmelden kan via onderstaande button.  

Aanmelden nieuwsbrief

Bronnen: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en NEN

Wegiz