Onze diensten

SDG’s als leidraad voor corona-herstelplan

Datum: 26-06-2020

Al ongeveer 250 ondernemingen pleiten om de SDG’s als leidraad te nemen voor corona-herstelplannen. SDG’s zijn duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als de nieuwe mondiale ontwikkelingsagenda voor 2030. Deze Sustainable Development Goals vormen een kompas voor een Nederlands herstelplan. De doelen helpen de risico’s van klimaatverandering te verminderen, de economie in te richten op duurzame groei en toe te werken naar een inclusieve maatschappij, waarin iedereen meetelt.

200 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch business endorse sustainability in COVID-19 recovery’ inmiddels getekend. Het aantal bedrijven dat mee doet, loopt nog verder op. De verklaring is op initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition opgesteld in samenwerking met Global Compact Nederland, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken en VNO-NCW.

Aan de Nederlandse regering wordt door het bedrijfsleven het volgende gevraagd:

  • Steun aan de EU Commissie in haar voornemen de Green Deal op te nemen als kernelement van het EU-herstelplan.
  • Inzet voor investeringen uit het Europese herstelplan die bijdragen aan het realiseren van de SDG’s,
  • Zorg dat het Nederlandse Klimaatakkoord overeind blijft staan en indien mogelijk zelfs versneld wordt uitgevoerd door aanvullende investeringen.

Ook wordt gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te starten naar het inrichten van de markten voor SDG doelen. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe overheidsinstrumenten de marktcondities van bedrijfssectoren verbeteren. Hierdoor draagt dit maximaal bij aan de SDG-agenda.

Bronnen: SDG Nederland & Dutch Sustainable Growt Coalition

SDG leidraad corona-herstelplan