Onze diensten

Status Sustainable Development Goals

Datum: 06-04-2021

De Sustainable Development Goals (SDG’s) bestaan uit 17 doelen en 169 targets die van de wereld een betere plek moeten maken in 2030. Hoe staat het momenteel in Nederland met deze doelen? We bekeken het rapport Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2020 en delen hier een aantal belangrijke conclusies.

Positieve ontwikkelingen

De volgende indicatoren bewogen zich positief. Dat wil zeggen dat we in Nederland dichter naar het gestelde doel bewegen.

  • SDG 5: Gendergelijkheid
  • SDG 6: Schoon water en sanitair
  • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
  • SDG 8: Waardig werk en economische groei
  • SDG11: Duurzame steden en gemeenschappen

Negatieve ontwikkelingen

De volgende indicatoren bewogen zich negatief. Dat wil zeggen dat Nederland verder verwijderd raakt van het gestelde doel.

  • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
  • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
  • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
  • SDG 15: Leven op het land
  • SDG 16.2: Vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties

Positie van Nederland

Jaarlijks meet het Centraal Bureau voor de Statistiek hoe Nederland er voor staat. Zoals je kan zien ontwikkelen sommige doelen zich positief, andere doelen negatief. Toch kan er overkoepelend worden gesteld dat Nederland de juiste stappen zet. Ook de overheid wordt steeds vaker actief gevraagd om meer te doen met de SDG’s. Voor bijvoorbeeld de coronaherstelplannen pleiten steeds meer organisaties om SDG als leidraad te nemen.

Hulp nodig?

Ook jouw organisatie kan aan de slag met de SDG’s. Bijvoorbeeld door de SDG’s te integreren in de strategie, doelen, processen, projecten en samenwerkingsverbanden. Binnen veel organisatie is men op diverse fronten al bezig met duurzaamheid, bijvoorbeeld via ISO 14001ISO 50001, de CO2 Prestatieladder of MVO Prestatieladder. Vanuit al deze normen kan gemakkelijk de link worden gelegd naar de SDG’s. Sparringpartner nodig? Wij helpen je graag.

Contact

Bronnen:
CBS, Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2020
SDG Nederland

 

Status SDG