Onze diensten

Stijging certificaten ISO 14001 met CO2-reductie

Datum: 11-05-2021

Sinds een aantal jaren bestaat het certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001. Dit certificatieschema helpt organisaties om de prestaties ten aanzien van CO2-reductie zichtbaar en aantoonbaar te maken.

Stijging certificaten

Het certificatieschema bestaat sinds 2017. Door gevolgen van klimaatverandering en de deadline voor het indienen van de EED Energie-audit is het aantal certificaten toegenomen. Vooral in 2020 is het aantal certificaten gegroeid. In totaal staan er nu 37 certificaten geregistreerd.

CO2-reductiemanagement met ISO 14001

Het certificatieschema helpt organisaties die willen aantonen dat de reducties van CO2-emissies met voldoende diepgang zijn ingevuld binnen het milieumanagementsysteem. In een eerder artikel schreven we al over dit onderwerp. Het certificaat is vooral interessant voor organisaties die vanuit de Europese Energie Efficiency Directive (EED) verplicht zijn een zo gehete EED Energie-audit uit te voeren. Om te voldoen aan deze eis mogen organisaties ook het CO2-reductie met ISO 14001 certificaat gebruiken.

Meer weten?

Stel gerust al jouw vragen. Meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Onze Consultants helpen jouw organisatie graag verder! QSN komt met een praktische aanpak die aansluit op jouw organisatie én aan de normeisen voldoet.

Contact

Bron: SCCM

ISO certificering