Onze diensten

Transitie ISO 22301:2019

Datum: 06-10-2021

ISO 22301 is dé internationale standaard voor bedrijfscontinuïteit. De norm specificeert eisen voor het plannen, inrichten, implementeren, uitvoeren, monitoren, beoordelen, onderhouden en continu verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem, waarbij focus ligt op het voorkomen of oplossen van een incident of verstoring. ISO 22301 werd in 2012 voor het eerst gepubliceerd (Engelse versie). Op 31 oktober 2019 is er een herziening gepubliceerd.

Herziening ISO 22301

Eind oktober 2019 werd de ISO 22301:2019 norm gepubliceerd. Het doel van deze herziening is om de constante veranderingen en ontwikkelingen in de wereld van bedrijfscontinuïteit te weerspiegelen, waardoor er meer waarde wordt toegevoegd aan de organisaties die de norm implementeren. De eisen uit ISO 22301 zijn algemeen en van toepassing voor elke organisatie, ongeacht type, omvang of aard. De mate waarin de eisen daadwerkelijk van toepassing zijn, is afhankelijk van de omgeving waarin de organisatie opereert en van haar complexiteit.

Wijzigingen in de norm

De herziening kent geen grote veranderingen. Er zijn geen fundamentele nieuwe eisen toegevoegd aan de norm. De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

  • De structuur van de norm is aangepast, zodat deze beter leesbaar en uitvoerbaar is.
  • De taal en terminologie met betrekking tot bedrijfscontinuïteit zijn vereenvoudigd en aangepast.
  • Het gebruik van de High Level Structure (HLS) is verder geoptimaliseerd, om in lijn te blijven met de andere ISO managementsysteemnormen.
  • De inhoud van clausule 8 is opnieuw gerangschikt en duplicaties zijn verwijderd.
  • Minder voorgeschreven procedures en vereisten voor documentatie.
  • Meer specifieke focus op planning bij wijzigingen in bedrijfscontinuïteit.
  • Verduidelijking van de link tussen het bedrijfscontinuïteitsplan en de ondersteuning van de mensen of teams die op een storing reageren.

Overgangstermijn

Er geldt een overgangstermijn van 3 jaar. Deze is ingegaan na de publicatiedatum van 31 oktober 2019. Dit betekend dat alle ISO 22301:2012 geaccrediteerde certificaten na 31 oktober 2022, niet meer geldig zijn. Alle certificatie-instellingen zijn inmiddels gestopt met het uitvoeren van initiële en hercertificatieaudits volgens ISO 22301:2012.

Hulp nodig?

Hulp nodig bij de overgang naar ISO 22301:2019? De Consultants van QSN helpen jouw organisatie graag verder! Neem vrijblijvend contact met ons op via 0252-547000 of info@qsn.nl.

Contact

Bronnen: NEN, DNV, BSI group

bedrijfscontinuïteit