Onze diensten

Update wet- en regelgeving Gezond en Veilig Werken

Datum: 12-04-2022

Wist je al dat de SCCM twee keer per jaar een overzicht publiceert met de belangrijkste wetswijzigingen rondom Gezond en Veilig Werken? De laatst gepubliceerde versie gaat over de periode 1 juli 2021 t/m 31 december 2021. Deze nieuwsupdate bevat een overzicht met wijzigingen die mogelijk ook voor jouw organisatie van belang zijn. 

Nieuwe SZW lijst over CMR stoffen

Werkgevers zijn verplicht om medewerkers tegen blootstelling aan CMR stoffen te beschermen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert een SZW-lijst met daarop de stoffen en processen die door de Europese Unie zijn aangewezen als CMR stoffen. De lijst wordt twee keer per jaar voorzien van een update en opnieuw gepubliceerd in de Staatscourant. Lees dit nieuwsartikel over de laatste wijzigingen van 3 januari 2022. 

Europese richtlijn ouderschapsverlof

Werknemers in Nederland krijgen ouderschapsverlofuren momenteel niet uitbetaald. Dit gaat veranderen. De wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. Gedurende 9 weken ouderschapsverlof kunnen ouders een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon krijgen. Deze 9 weken moeten wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. 

Naamswijziging Inspectie SZW

Er heeft een naamswijziging plaatsgevonden bij de Inspectie SZW. Per 1 januari 2022 gaan zij verder onder de naam ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’. Lees dit nieuwsartikel over de achterliggende redenen. 

Professionele vertrouwenspersoon aanstellen

Volgens de Arbowet ben je verplicht goed voor je medewerkers te zorgen. Denk hierbij ook aan psychosociale arbeidsbelasting, bijvoorbeeld door stress door te hoge werkdruk, maar ook door ongewenste omgangsvormen. Als organisatie moet je hier beleid op voeren en nakomen. Het beschikbaar hebben van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel hiervan zijn. Het Arboportaal heeft een nieuw informatieblad gepubliceerd met informatie over het aanstellen van een professionele vertrouwenspersoon.

SER Arboplatform over fysieke belasting

Er is door SER een handreiking over fysieke belasting gepubliceerd, waarmee jouw organisatie direct aan de slag kan om fysieke belasting op het werk te voorkomen en te kunnen voldoen aan de G&VW-wet- en regelgeving.  

Arborisico’s bij thuiswerken

Is de RI&E van jouw organisatie nog actueel? En staan de risico’s die bij thuiswerken behoren er al op? Er gaat nog meer wijzigingen in 2022. Download hier onze nieuwste whitepaper. 

Hulp nodig?

Is er binnen jouw organisatie al voldoende aandacht voor Gezond- en Veilig Werken? Zijn jullie op de hoogte over alle wetgeving en handige tools om hier invulling aan te geven? De Consultants van QSN helpen je graag. Neem gerust vrijblijvend contact op via info@qsn.nl of 0252-547000. 

Contact

Bronnen: SCCM (Wijzigingen wet- en regelgeving GVW 2 februari 2022), Rijksoverheid, Arboportaal, SER.

ISO 45001