Onze diensten

Veiligheid in Aanbestedingen

Datum: 14-12-2021

Om de veiligheid in de bouw te vergroten nemen alle ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Deze afspraak wordt ‘Veiligheid in Aanbestedingen’ (ViA) genoemd. Om deze nieuwe maatregel te stimuleren wordt de Safety Culture Ladder ingezet als instrument. De ViA gaat in op 1 januari 2022.  

Gevolgen ViA

Voor aanbestedingen  in de bouw is certificering op tenminste trede 2 van de Safety Culture Ladder verplicht, voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgeverHierdoor wordt het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar gemaakt.  

De ViA is van toepassing op organisaties die voldoen aan alle onderstaande punten:

  • De organisatie, de opdrachtgevers of hoofdopdrachtgevers ondertekenaars zijn van de Governance Code Bouw;
  • De organisatie 5 of meer medewerkers heeft;
  • De contractwaarde tenminste €100.000 bedraagt.

Op 1 januari 2022 nog niet in het bezit van het vereiste bewijsmiddel? Dan wordt een ondertekende offerte van een certificerende instelling met een afspraakbevestiging voor een audit geaccepteerd. Daarbij moet je wel aantonen dat de organisatie vóór die datum wel alvast een self-assessment heeft gedaan.  

Hulp nodig?

Heeft jouw organisatie hulp nodig bij het behalen van trede 2 (of hoger) van de Safety Culture LadderOnze ervaren Consultants helpen graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Contact

Bronnen: Safety Culture Ladder, Governance Code Veiligheid Bouw.

Veiligheid in Aanbestedingen