Onze diensten

Wat is de status van het Nederlandse Klimaatakkoord?

Datum: 22-03-2022

In 2016 tekenden maar liefst 195 landen het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Het doel van dit akkoord is het beperken van de klimaatopwarming tot 1,5 à 2 graden Celsius. Om dit te bereiken moeten de landen in 2030 minimaal 40% minder CO2 uit stoten. In 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn, dus netto geen CO2 uitstoot meer. Ook Nederland heeft dit akkoord getekend. Om de klimaatdoelen te halen heeft het in de Klimaatwet en het Klimaatakkoord nationale doelen opgesteld voor het terugdringen van de broeikasgassen. Hoe staat het momenteel met deze doelen?  

Klimaatwet en Klimaatakkoord

In de Klimaatwet zijn de doelen voor het terugdringen van de CO2 uitstoot vastgesteld. Daarin staat dat Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. In de Klimaatwet staat niet hoe we dit gaan doen, hiervoor hebben de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties het Klimaatakkoord gesloten. In het Klimaatakkoord staan de maatregelen die getroffen moeten worden om de vastgestelde doelen te behalen.  

Voortgang Klimaatakkoord

Sinds het het Klimaatakkoord zijn in de sectoren elektriciteit, industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw maatregelen ingevoerd om de CO2 reductie in gang te zetten. Dit heeft effect. Het aantal elektrische auto’s op de weg neemt fors toe. Nederland is het land met de grootste dichtheid aan laadpunten. Ook het aantal zonnepanelen stijgt snel, ruim 1,5 miljoen huishoudens hebben inmiddels zonnepanelen op hun dak liggen. En steeds meer gemeenten kondigen een zero-emissie zone voor stadslogistiek aan.  

Echter constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Klimaat- en Energieverkenning 2021 (KEV2021) dat het doel van 49% CO2 reductie in 2030 met het huidige beleid waarschijnlijk niet wordt gehaald. Als we zo doorgaan komen we volgens een schatting van het PBL op 38% tot 48% CO2 reductie in 2030. In het KEV2020 rapport was dit nog 30% tot 40%. De komende jaren zijn dus nog aanvullende maatregelen nodig. 

Urgenda-zaak

Naast de doelen in de Klimaatwet moet de Nederlandse staat per jaar ook ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Dit is de uitkomst van de Klimaatzaak die door duurzaamheidsorganisatie Urgenda is aangespannen tegen de Nederlandse staat. Het kabinet wil het Urgenda-vonnis uitvoeren samen met de maatregelen in het Klimaatakkoord, zonder dat die twee elkaar in de weg staan.  

In 2020 is dit klimaatdoel gehaald. De uitstoot van broeikasgassen lag 25,5% lager dan in 1990, dit blijkt uit de cijfers van de emissieregistratie van het CBS en RIVM. In totaal lag de uitstoot in 2020 8,8% lager dan in 2019. Echter heeft de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2021 niet doorgezet. De reductie in 2021 lag 23,9% lager ten opzichte van 1990. Daarmee is de doelstelling van 25% reductie niet gehaald.  

Altijd op de hoogte?

Wist je al dat QSN een eigen nieuwsbrief heeft? Het delen van relevante kennis staat hierin centraal. We houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in certificatielandschap. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via onderstaande button.  

Aanmelden nieuwsbrief

Bronnen: CBS, RIVM, Klimaatakkoord, Rijksoverheid.

Klimaatakkoord