Onze diensten

Week van de Werkstress

Datum: 17-11-2021

In de week van 15 tot en met 19 november organiseert OVAL de Week van de Werkstress, met dit jaar het thema ‘Mentaal Sterk!’. Het doel van deze week is om werknemers en werkgevers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om serieus werk te maken van mentale kracht. Een mentaal sterke organisatie houdt zich namelijk staande in wisselende en stressvolle omstandigheden. Hoe gaat jouw organisatie om met werkstress?  

Werkstress

Hoe een werknemer zich voelt heeft invloed op zowel zijn functioneren als op de (mentale) gezondheid. Als werkomstandigheden niet goed zijn kan er werkstress ontstaan. Dit wordt ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. Factoren die PSA en daarmee werkstress kunnen veroorzaken zijn bijvoorbeeld agressie en geweld, arbeidsdiscriminatie en werkdruk. PSA is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het ziekteverzuim. Het is vanuit de Arbowet verplicht om als werkgever een beleid op te stellen tegen PSA. Wanneer dit niet gebeurd kan de inspectie SZW maatregelen nemen en een hoge boete uitdelen

Beleid tegen PSA kan ontwikkeld worden op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De organisatie beschrijft in welke situaties een werknemer last kan krijgen van PSA. Daarnaast moet beschreven worden welke oorzaken ten grondslag (kunnen) liggen, welke maatregelen getroffen worden en of de maatregelen het gewenste effect hebben. 

ISO 45003

Wist je dat er ook een internationale norm is voor mentale gezondheid op de werkvloer? In juni 2021 is de ISO 45003 norm gepubliceerd. De norm geeft richtlijnen voor het beheersen van psychosociale risico’s binnen een arbomanagementsysteem op basis van ISO 45001. Implementatie van ISO 45003 helpt de organisatie een managementsysteem op de zetten die effectieve controles implementeert om psychosociale risico’s te elimineren of te beheren. 

Opbouw norm

De norm is een aanvulling op ISO 45001, de norm voor Gezond en Veilig Werken. ISO 45003 is dan ook hetzelfde opgebouwd maar focust zich op de psychologische gezondheid en veiligheid van de werkomgeving. Dit zie je onder andere terug in: 

  • Een specifiek onderscheid tussen interne en externe issues in de context van de organisatie;
  • Een extra paragraaf over vertrouwelijkheid;
  • Het benoemen van psychosociale risico controlemaatregelen gerelateerd aan de organisatie, sociale factoren, de omgeving en arbeidsmiddelen;
  • Een extra paragraaf over ‘Rehabilitation and return to work’.

De norm is toepasbaar op organisaties van elke omgang en in alle sectoren voor de ontwikkeling, implementatie, onderhoud en continue verbetering van gezonde en veilige werkomgeving. 

Meer weten?

Meer weten over het opzetten en implementeren van een Gezonde en Veilige werkplek? Onze ervaren Consultants helpen graag! Neem vrijblijvend contact met ons op en we vertellen graag meer over het managementsysteem ISO 45001 

Contact

Bronnen: DNV, NEN

week van de werkstress