Onze diensten

GGZ Rijnmond

GGZ Rijnmond is in 2015 opgericht en is een jonge, groeiende organisatie gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg. De oprichters Burak, Mounir en Mustafa hebben elkaar leren kennen tijdens de studie Social Work en hebben na het afronden van de opleiding gezamenlijk GGZ Rijnmond opgezet. GGZ Rijnmond biedt hulp aan mensen bij psychiatrische problematiek en bij persoonlijkheidsproblemen. Er wordt zowel thuis als in een begeleide en beschermde woonvorm hulp geboden. Inmiddels werken er 22 begeleiders en stagiaires voor GGZ Rijnmond.

referentie GGZ rijnmond

Aantoonbaar maken van kwaliteit

‘’Voor GGZ Rijnmond is het een belangrijke doelstelling om ook de buitenwereld te laten zien dat we werken volgens een bepaalde kwaliteitsstandaard. Natuurlijk weten we dat we goede kwaliteit zorg leveren, maar met een ISO 9001 certificaat wordt het aantoonbaar’’, aldus Burak Yildiz. Ook voor bijvoorbeeld gunningstrajecten bij gemeenten is een dergelijk managementsysteem een pre. Zelfstandig het volledige managementsysteem opzetten was voor de organisatie een te grote uitdaging. GGZ Rijnmond is door een certificerende instelling op de dienstverlening van QSN gewezen. Al snel stond een van de Sales Consultants van QSN op de stoep voor een kennismakingsgesprek. Burak vertelt: ‘’De eerste kennismaking met QSN voelde direct goed. Er werd een helder beeld geschetst over hoe het ISO 9001 traject er precies uit ging zien en wat we konden verwachten. Het was gezellig, duidelijk en transparant. Na dit gesprek dachten we direct; we gaan dit gewoon doen!’’

“Niet het ISO 9001 certificaat aan de muur, maar juist het managementsysteem helpt ons in de praktijk écht verder.”

Burak

Afspraak is afspraak

Burak blikt tevreden terug op de samenwerking. ‘’De samenwerking met de QSN Consultants was geweldig. Acties verliepen volgens afspraak. Dat was heel prettig. Alle deadlines werden gehaald, waardoor we in een relatief korte periode het managementsysteem hebben opgezet en geïmplementeerd.’’ Naast het opzetten en implementeren van het ISO 9001 managementsysteem noemt Burak nog meer voorbeelden. ‘’De Consultant was altijd snel en goed bereikbaar bij vragen en tijdens de diverse samenkomsten kregen we ook andere bruikbare tips. Bijvoorbeeld voor de inrichting van de controlecyclus en over de inrichting van tweefactorauthenticatie voor ons cliëntensysteem. Dat helpt ons ook op andere fronten verbeteren.’’

Referentie GGZ Rijnmond

Het helpt ons écht verder

“Niet alleen het ISO 9001 certificaat aan de muur, maar juist het managementsysteem helpt ons in de praktijk écht verder.’’ Als voorbeeld noemt Burak: ‘’Het BlueBook helpt bijvoorbeeld goed bij het inwerken van nieuwe collega’s. Zij kunnen zich gericht inlezen en weten dan hoe we dingen hebben ingeregeld.‘’ Burak vertelt vervolgens: ‘’GGZ Rijnmond is in ontwikkeling. We groeien, verhuizen en openen bijvoorbeeld een nieuwe woonvorm. Voor het doorvoeren van dit soort belangrijke wijzigingen gebruiken we het door QSN opgestelde Management of Change formulier. Hierdoor kunnen we veranderingen beheersen en effectief doorvoeren. Ook hebben we dan direct een goede onderbouwing voor het Bestuur.’’

Referentie GGZ Rijnmond

Kritische blik

Ook in de toekomst wil GGZ Rijnmond met QSN blijven samenwerken. Burak vertelt: ‘’Het is beter om bijvoorbeeld interne audits door jullie te laten uitvoeren. Wij kunnen niet meer alle processen objectief beoordelen, we zijn te betrokken. We hopen wel dat de QSN’ers die ons in dit project hebben geholpen dan weer beschikbaar zijn. Zij kennen onze organisatie en weten welke stappen we al hebben gezet. Dat helpt om alles in perspectief te plaatsen.’’

Mogen we jouw organisatie ook helpen met het opzetten van een ISO 9001 managementsysteem? Neem contact met ons op!

Contact