Onze diensten

Hocras

Hocras is een zelfstandige horeca groothandel in ’t Gooi. Zij levert aan verschillende segmenten waar specifieke assortimenten voor worden samengesteld. Hocras onderscheidt zich door het brede assortiment en de hoge kwaliteit van de producten.

Referentie Hocras

Organisatie breed, dagelijks bewustzijn

Om je als organisatie voor ISO 14001 te kunnen certificeren wordt aantoonbare alertheid gevraagd op de milieu impact van al je bedrijfsprocessen, in elke laag. Om vervolgens de impact van deze processen, waar mogelijk, blijvend te verminderen of aan te passen. Bij Hocras hebben we daarom, met name bij de start van ons certificeringstraject, intensief samen gewerkt met Annette van der Meij. Dankzij haar expertise en gerichte ondersteuning hebben we in korte tijd een milieuhandboek en een milieuaspectenregister op kunnen zetten en een verscheidenheid aan formulieren ontwikkeld. Als direct gevolg hiervan hebben we bijvoorbeeld via registraties inzichtelijk kunnen maken hoeveel “Swill afval” groente en fruit er bij Hocras is. Om van daar uit met succes te sturen op het significant verminderen ervan. Uiteindelijk heeft het 14001 traject direct bijgedragen aan een organisatie breed, dagelijks bewustzijn van de impact van onze bedrijfsprocessen op het milieu.

“De constante toewijding van QSN is voor ons essentieel geweest.”

Hocras

Processen efficiënter inrichten

De constante toewijding vanuit QSN om ISO 14001 succesvol in onze organisatie te implementeren en de certificering daarna te behouden, is voor ons essentieel geweest. QSN heeft hierin bewezen strikt en objectief te kunnen beoordelen of er wordt voldaan aan certificeringseisen. Daarbij matcht de kundige en informele werkwijze van Annette goed met onze eigen werkwijze. Zo heeft zij ons als organisatie gestimuleerd om onze doelstellingen realistisch en ambitieus te formuleren. Dit alles draagt er direct aan bij dat wij ons als bedrijf blijven realiseren wat onze impact is op het milieu en hoe wij onze processen steeds efficiënter kunnen inrichten op het minimaliseren ervan.”

Mogen we jouw organisatie ook helpen met het opzetten van een ISO 14001 managementsysteem? Neem contact met ons op!

Contact