Onze diensten

Motion10

Motion10 heeft in één keer het ISO 9001 én ISO 27001 certificaat behaaldTijd voor taart en een goed gesprek! We spreken met Operationeel Directeur Bob de Jong en de betrokken QSN Consultant William Kulk over dit ambitieuze project.

William en Bob

'Doe het vooral niet allemaal zelf'

Bob trapt af: ‘Sinds 2020 kreeg ISO steeds meer aandacht binnen Motion10. We kregen steeds vaker vragen vanuit commerciële trajecten of aanbestedingen in relatie tot ISO. Daarnaast waren we al enige tijd aan het denken over hoe we kwaliteit en informatiebeveiliging een meer structurele en natuurlijke plek in ons bedrijf konden geven. Dit gaf ons aanleiding om ISO nader te onderzoeken. Wat zijn de voordelen van ISO-certificeringen? Hoe pakken we het aan? Waar moeten we rekening mee houden? We besloten een stagiair aan te nemen welke deze – en meer – vragen kon onderzoeken. Eén van zijn belangrijkste aanbevelingen was: doe het vooral niet allemaal zelf, schakel expertise in! We zijn toen om tafel gegaan met drie aanbevolen partijen. De klik met QSN was direct voelbaar; de keuze was snel gemaakt.’ 

'Gekozen voor een bij Motion10 passende projectaanpak'

William: ‘Wat ik direct door had, was dat de organisatie ISO ook echt zelf wilde begrijpen. Het was daarom een goede zet om te kiezen voor een projectaanpak waarbij de organisatie veel zelf deed en ik een meer sturende rol had.

Bob: ‘Ja, William was misschien wel de belangrijkste succesfactor in het hele traject! Hij is onwijs enthousiast, heeft geholpen bij de prioritering en om de juiste structuur op te zettenEen typerend voorbeeld is bijvoorbeeld de nieuwe structuur binnen de klachtenafhandeling. Net als in alle organisaties gaat er wel eens iets mis. Voor de ISO-certificering was het maar net wie iets hoort, lost het op. Nu hebben we een structuur neergezet waarbij we onze klanten beter helpen maar er ook zelf van leren. Ook hebben we gewerkt aan de beste Motion10werkwijze. Voor onze klanten maakt het niet meer uit welke collega langs komt, iedereen volgt dezelfde methodiek. 

Referentie Motion10

'Kenmerkend voor Motion10 is de mate van betrokkenheid'

William: ‘Wat kenmerkend is voor Motion10 is de mate van awareness en betrokkenheid binnen de organisatie. Zo is er bijvoorbeeld een ‘ISOInMotion’ app gebouwd waar iedere medewerker gemakkelijk het managementsysteem kan raadplegen.’ Bob: ‘De samenwerking met William was een fijne wisselwerking. William heeft op dit stuk ook veel meegedacht; hoe stimuleer je nu de interactie met de medewerkers en hoe krijg je daadwerkelijk verbeterinformatie boven tafel? Wat ook hielp was het implementeren van een kenmerkende visual. Deze visual werd binnen elke stap en bij elke communicatie rond ISO gebruikt, zodat er herkenbaarheid ontstond binnen de organisatie. Verder hebben we op basis van interessante inzichten van William een jaarlijkse opfriscursus opgezet. 

Taartmoment Motion10

'De interne audits vonden we best wel spannend'

Bob: ‘De interne audits vonden we best wel spannend. Eigenlijk niemand binnen onze organisatie had ooit zo’n audit meegemaakt. William heeft ons daar goed doorheen geholpen. Eigenlijk was het een soort oefening voor de externe audit, heel nuttig en leerzaam!’ William: ‘Ik vind het belangrijk dat een organisatie echt klaar is voor certificatie, een interne audit is daar een goede graadmeter voor. Op basis van die uitwerking kan je bijschaven en de puntjes op de i zetten. Daar stond Motion10 ook echt voor open. 

 

‘Super vriendelijk en no-nonsense’

Bob: ‘Ik ben nu al weer benieuwd met welke kritische vragen William volgend jaar tijdens de interne audit komtWat ik verder positief ervaar, is de laagdrempeligheid van QSN. Super vriendelijk en no-nonsense. Ook de Account Managers Nicolette en Wouter zijn makkelijk benaderbaarAls we vragen hebben over veranderingen in wetgeving of nieuwe klanteisen denken jullie hier graag in mee. Het gaat ook om relatiebeheer en kennisoverdracht. Daar ben ik heel blij mee. 

Mogen we jouw organisatie ook ondersteunen bij het opzetten van een ISO 9001 en/of ISO 27001 managementsysteem? Neem contact met ons op!

Contact