Onze diensten

European Battery Recycling Day

Auteur: Ann Depoorter
Datum: 05-09-2022

Sinds 2015 is het op 9 september “European Battery Recycling Day”. Deze terugkerende dag staat compleet in het teken van batterijeninzameling en – recycling. Deze dag wordt georganiseerd door de gezamenlijke Europese batterijenorganisaties met medewerking van “Stibat”.

Waarom 9 september?

Op 9 september is het de verjaardag van Luigi Galvani, een Italiaanse arts en natuurwetenschapper. In 1780 ontdekte hij dat je de poot van dode kikkers kan laten stuiptrekken met behulp van elektriciteit. Hij noemde zijn ontdekking “dierlijke elektriciteit”. Echter heeft de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta in 1800 de eerst bruikbare batterij uitgevonden namelijk de “Zuil van Volta”. Het toestel bestond uit een stapel koperen en zinken plaatjes die gescheiden werden door een stukje karton gedrenkt in zoutoplossing.

Ontwikkelingen batterij

Door de eeuwen heen is de batterij, de revolutionaire uitvinding, voortdurend geoptimaliseerd. In de negentiende eeuw werd vooral gezocht naar een veiliger en gebruiksvriendelijker versie met een langere levensduur. De 21ste eeuw kent een belangrijke uitvinding met de ontwikkeling van een batterij-technologie. Onze mobiele telefoon of laptop kan opladen in seconden en een elektrische auto in minuten.

Besluit beheer batterijen en accu’s

Sinds 2008 is het “Besluit beheer batterijen en accu’s van kracht met een wettelijke verplichting bij de producenten (fabrikanten en importeurs) van (producten met ingebouwde) batterijen genaamd “producentenverantwoordelijkheid”. Ieder jaar is er een wettelijke doelstelling voor het inzamelen van batterijen, vanaf 2016 is deze doelstelling 45%. Via allerlei inleverpunten kwam het inzamelpercentage ingeleverde batterijen in 2018 uit op 47,4%. In 2020 lag het inzamelingspercentage op 48,1%.

Rol van de eindgebruiker

Als eindgebruiker (consument) ben ik een belangrijke stakeholder voor het behalen van deze wettelijke doelstelling. Het inleveren van lege batterijen wordt steeds belangrijker. Er kunnen namelijk stoffen in de batterijen zitten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals Lithium. Daarnaast is het belangrijk dat stoffen hergebruikt worden. Wist je bijvoorbeeld al dat ongeveer 95% van de nikkel, kobalt en koper in batterijen er opnieuw uit gewonnen kan worden? Hier worden weer nieuwe producten van gemaakt zoals een kaasschaaf of een fiets. Een gemiddeld huishouden in Nederland heeft gemiddeld 118 batterijen. Als gezin leveren wij trouw onze lege losse batterijen in bij een inleverpunt bij de plaatselijke supermarkt om de hoek. Doe jij dat ook? En heeft jouw werkgever al een inleverpunt georganiseerd?

Levenscyclusperspectief

Hoe is de afvalscheiding en het inzamelen van batterijen bij jouw organisatie ingeregeld? Is de organisatie bekend met de belangrijkste milieuaspecten binnen het levenscyclusperspectief? Bij een levenscyclus gaat het namelijk om de opeenvolgende stappen in een (product)systeem van grondstoffen tot product, het gebruiken en het afdanken.

Hulp nodig?

Zoekt jouw organisatie nog een partij om over dit soort milieu-uitdagingen van gedachten te kunnen wisselen? Neem contact op met QSN. We helpen jouw organisatie graag bij het opstellen en realiseren van verduurzamingsdoelstellingen.

Contact

European Battery Recycling Day