Onze diensten

Verplicht energie besparen

Datum: 06-05-2020

De inzet van fossiele brandstoffen die we gebruiken voor stroom, verwarming en vervoer leveren CO2 uitstoot op. Deze uitstoot is milieuvervuilend. Vanwege de opwarming van de aarde maken overheden diverse afspraken die het gebruik en verbruik van fossiele brandstoffen ontmoedigen. Deze afspraken stimuleren energiebesparing en duurzame opwek van energie.

Ontwikkelingen

Bedrijven, instellingen en overheden worden gestimuleerd om CO2 neutraal te ondernemen en verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze afspraken zijn niet alleen belangrijk voor het behoud van onze planeet, het kent voor organisaties ook als voordeel dat energiekosten worden gereduceerd. Voor meer informatie over de energiebesparings- en informatieplicht kan je ook onze whitepaper raadplegen.

Hoe bespaart een organisatie energie?

Maar waar begin je met energie besparen? De Trias Energetica is de meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen te nemen en bestaat uit drie stappen:

  • Beperk de energievraag (verbruik minder);
  • Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen;
  • Gebruik energie uit fossiele energiebronnen efficiënt.

Meten is weten

Om te weten wát je als bedrijf kunt besparen en waar je deze besparing kunt bereiken dien je te starten met het in kaart brengen van je energiestromen. Inzicht in energieverbruik is van groot belang: meten is weten. Een nauwkeurige meting biedt inzicht in energieverbruik binnen de organisatie en maakt het makkelijk om snel en onderbouwd besparingskeuzes te maken.

Een slimme meter maakt het mogelijk om de meterstanden van gas en elektrameters digitaal en op afstand uit te lezen. Met een slimme meter kun je op diverse momenten verbruik van stroom en gas meten. De slimme meter is een eerste stap naar inzicht in energieverbruik en besparingsmogelijkheden. Door de uitgelezen meetdata, al dan niet gekoppeld met een verbruiksmanager, te analyseren wordt het mogelijk om je verbruik van dag tot dag in kaart te brengen en een energiebalans en een belastingprofiel op te stellen. De energiebalans en het belastingprofiel zijn onderdeel van rapportages die verplicht zijn gesteld in de EED Energie-audit plicht.

Energie besparen is een veranderproces

Energie besparen moet je zien als een veranderproces. Het meten van energieverbruik maakt het mogelijk om deze verandering zichtbaar te maken. Door aan de hand van metingen gerichte maatregelen te treffen welke wederom meetbaar zijn zal merkbaar worden dat energie besparen geen moeilijk proces hoeft te zijn. De praktijk leert dat de EED-plicht en/of informatieplicht (het woordje plicht zegt het al) voor veel bedrijven en instellingen als last kan worden gezien. Misschien is de last die deze plicht met zich mee brengt een van de oorzaken dat nog veel bedrijven niet voldaan hebben aan de informatieplicht en ook de deadline voor de EED audit voor zich uit schuiven.

In mijn optiek hoeft deze plicht geen last te zijn maar biedt een juiste werkwijze een groot verbeterperspectief. De verbeteringen die gehaald kunnen worden zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Er is geen tijd meer om stil te blijven zitten. Door mijn consultancywerk ben ik bewust dat niet iedere organisatie de juiste kennis bezit op het gebied van energieverbruik en -stromen. QSN kan jouw organisatie helpen en ontzorgen op dit gebied. Samen zorgen we er voor dat we niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook dat energie besparen een leuk en lucratief veranderproces wordt!

Contact

Bronnen: RVO, Klimaatplein, Boek CO2 neutraal ondernemen – Rob van der Rijt

Verplicht energie besparen